Projector Screen จอภาพ

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-36 ของ 160

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
หน้า
 1. Vertex Wall screen 135 16:10 | จอแขวนมือดึง 135 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 16:10

       จอรับภาพแบบแขวนมือดึง สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้ เหมาะสำหรับใช้งานหนัก

   

  **ราคาต่อตัว** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ :

  • -ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • -หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿12,000 ราคาปรกติ ฿13,800
  -13%
 2. Vertex Wall screen120 16:9 | จอแขวนมือดึง ขนาด 120 นิ้ว (16:9)

  จอแขวนมือดึง ขนาด 120 นิ้ว (16:9)

   

  **ราคาต่อตัว** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ :

  • -ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • -หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿4,080 ราคาปรกติ ฿4,700
  -13%
 3. Vertex Easy-Fold120 จอรับภาพเคลื่อนที่ขนาด 120 นิ้ว 4:3 เนื้อ Reae

  Easy-Fold120 จอรับภาพเคลื่อนที่ขนาด 120 นิ้ว 4:3 เนื้อ Reae + เฟรมอลูมิเนียม + ขาตั้ง2ขา + กล่องบรรจุ

  ราคาพิเศษ ฿34,200 ราคาปรกติ ฿36,000
  -5%
 4. Vertex Easy-Fold120 จอรับภาพเคลื่อนที่ขนาด 120 นิ้ว 4:3 เนื้อ Front

  Easy-Fold120 จอรับภาพเคลื่อนที่ขนาด 120 นิ้ว 4:3 เนื้อ Front + เฟรมอลูมิเนียม + ขาตั้ง2ขา + กล่องบรรจุ

  ราคาพิเศษ ฿32,300 ราคาปรกติ ฿34,000
  -5%
 5. Vertex Motorized300 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 300 นิ้ว 16:10

  Motorized300 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 300 นิ้ว 16:10

  ราคาพิเศษ ฿192,755 ราคาปรกติ ฿202,900
  -5%
 6. Vertex Motorized250 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 250 นิ้ว 16:10

  Motorized250 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 250 นิ้ว 16:10

  ราคาพิเศษ ฿162,925 ราคาปรกติ ฿171,500
  -5%
 7. Vertex Motorized200 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 200 นิ้ว 16:10

  Motorized200 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 200 นิ้ว 16:10

  ราคาพิเศษ ฿43,225 ราคาปรกติ ฿45,500
  -5%
 8. Vertex Motorized-180 | จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 180 นิ้ว 16:10

  Vertex Motorized-180 | จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 180 นิ้ว 16:10

  ราคาพิเศษ ฿34,865 ราคาปรกติ ฿36,700
  -5%
 9. Vertex Motorized150 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 150 นิ้ว 16:10

  Motorized150 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 150 นิ้ว 16:10

  ราคาพิเศษ ฿23,750 ราคาปรกติ ฿25,000
  -5%
 10. Vertex Motorized120 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 120 นิ้ว 16:10

  Motorized120 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 120 นิ้ว 16:10

  ราคาพิเศษ ฿13,775 ราคาปรกติ ฿14,500
  -5%
 11. Vertex Motorized110 | จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 110 นิ้ว 16:10

  Motorized110 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 110 นิ้ว 16:10

  ราคาพิเศษ ฿13,775 ราคาปรกติ ฿14,500
  -5%
 12. Vertex Motorized100 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 100 นิ้ว 16:10

  Motorized100 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 100 นิ้ว 16:10

  ราคาพิเศษ ฿11,400 ราคาปรกติ ฿12,000
  -5%
 13. Vertex Motorized90 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 90 นิ้ว 16:10

  Motorized90 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 90 นิ้ว 16:10

  ราคาพิเศษ ฿11,400 ราคาปรกติ ฿12,000
  -5%
 14. Vertex Motorized300 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 300 นิ้ว 16:9

  Motorized300 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 300 นิ้ว 16:9

  ราคาพิเศษ ฿192,755 ราคาปรกติ ฿202,900
  -5%
 15. Vertex Motorized250 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 250 นิ้ว 16:9

  Motorized250 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 250 นิ้ว 16:9

  ราคาพิเศษ ฿162,925 ราคาปรกติ ฿171,500
  -5%
 16. Vertex Motorized200 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 200 นิ้ว 16:9

  Motorized200 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 200 นิ้ว 16:9

  ราคาพิเศษ ฿43,225 ราคาปรกติ ฿45,500
  -5%
 17. Vertex Motorized-180 | จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 180 นิ้ว 16:9 Motorized Screen

  Motorized180 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 180 นิ้ว 16:9

  ราคาพิเศษ ฿34,865 ราคาปรกติ ฿36,700
  -5%
 18. Vertex Motorized150 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 150 นิ้ว 16:9

  Motorized150 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 150 นิ้ว 16:9

  ราคาพิเศษ ฿23,750 ราคาปรกติ ฿25,000
  -5%
 19. Vertex Motorized120 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 120 นิ้ว 16:9

  Motorized120 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 120 นิ้ว 16:9

  ราคาพิเศษ ฿13,775 ราคาปรกติ ฿14,500
  -5%
 20. Vertex Motorized100 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 100 นิ้ว 16:9

  Motorized100 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 100 นิ้ว 16:9

  ราคาพิเศษ ฿11,400 ราคาปรกติ ฿12,000
  -5%
 21. Vertex Motorized96X96 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 96X96 นิ้ว 1:1

  Motorized96X96 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 96X96 นิ้ว 1:1

  ราคาพิเศษ ฿20,900 ราคาปรกติ ฿22,000
  -5%
 22. Vertex Motorized70x70 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 70x70 นิ้ว 1:1

  Motorized70x70 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen ขนาด 70x70 นิ้ว 1:1

  ราคาพิเศษ ฿9,595 ราคาปรกติ ฿10,100
  -5%
 23. Vertex Wall150 Wall Screen จอแขวนมือดึง ขนาด 150 นิ้ว 16:10

  Wall150 Wall Screen จอแขวนมือดึง ขนาด 150 นิ้ว 16:10

  ราคาพิเศษ ฿8,455 ราคาปรกติ ฿8,900
  -5%
 24. Vertex Wall150 Wall Screen | จอแขวนมือดึง ขนาด 150 นิ้ว 16:9

  Wall150 Wall Screen จอแขวนมือดึง ขนาด 150 นิ้ว 16:9

  ราคาพิเศษ ฿8,455 ราคาปรกติ ฿8,900
  -5%
 25. Vertex Wall100 Wall Screen จอแขวนมือดึง ขนาด 100 นิ้ว เนื้อ MW

  Wall100 Wall Screen จอแขวนมือดึง ขนาด 100 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4

  ราคาพิเศษ ฿3,135 ราคาปรกติ ฿3,300
  -5%
 26. Vertex Wall 96x96 Wall Screen จอแขวนมือดึง 96x96 นิ้ว

  Wall 96x96 Wall Screen จอแขวนมือดึง 96x96 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿7,980 ราคาปรกติ ฿8,400
  -5%
 27. Vertex Wall 84X84 Wall Screen จอแขวนมือดึง 84X84 นิ้ว

  Wall 84X84 Wall Screen จอแขวนมือดึง 84X84 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿3,515 ราคาปรกติ ฿3,700
  -5%
 28. Vertex Wall 70x70 Wall Screen จอแขวนมือดึง ขนาด 70x70 นิ้ว

  Wall 70x70 Wall Screen จอแขวนมือดึง ขนาด 70x70 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿1,425 ราคาปรกติ ฿1,500
  -5%
 29. Vertex Wall 60x60 Wall Screen จอแขวนมือดึง 60x60 นิ้ว

  Wall 60x60 Wall Screen จอแขวนมือดึง 60x60 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿1,520 ราคาปรกติ ฿1,600
  -5%
 30. Vertex Wall 50x50 Wall Screen จอแขวนมือดึง 50x50 นิ้ว

  Wall 50x50 Wall Screen จอแขวนมือดึง 50x50 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿1,520 ราคาปรกติ ฿1,600
  -5%
 31. RAZR ATPG-H106 จอมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดและเนื้อผ้าแบบพิเศษ

  RAZR ATPG-H106 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดและเนื้อผ้าแบบพิเศษ

  ราคาพิเศษ ฿65,000 ราคาปรกติ ฿71,500
  -9%
 32. RAZR AHD-H120 จอมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทแยงมุม : 120 นิ้ขนาดขนาดจอ :59 x 105 นิ้ว

  RAZR AHD-H120 จอรับภาพทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทแยงมุม : 120 นิ้ขนาดขนาดจอ :59 x 105 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿47,000 ราคาปรกติ ฿51,700
  -9%
 33. RAZR AHD-H106 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen 106 นิ้ว เนื้อ HD สัดส่วน 16:9

  RAZR AHD-H106 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen 106 นิ้ว เนื้อ HD สัดส่วน 16:9

  ราคาพิเศษ ฿42,000 ราคาปรกติ ฿46,200
  -9%
 34. RAZR AHD-H92 จอมอเตอร์ขนาดและเนื้อผ้าแบบพิเศษ Motorized Screen

  RAZR AHD-H92 จอมอเตอร์ขนาดและเนื้อผ้าแบบพิเศษ Motorized Screen

  ราคาพิเศษ ฿36,000 ราคาปรกติ ฿39,600
  -9%
 35. RAZR AHD-H84 จอมอเตอร์ขนาดและเนื้อผ้าแบบพิเศษ Motorized Screen

  RAZR AHD-H84 จอมอเตอร์ขนาดและเนื้อผ้าแบบพิเศษ Motorized Screen

  ราคาพิเศษ ฿32,000 ราคาปรกติ ฿35,200
  -9%
 36. RAZR EMW-A180 จอมอเตอร์ไฟฟ้า Metal Motorized Screens

  RAZR EMW-A180 จอรับภาพทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Metal Motorized Screens

  ราคาพิเศษ ฿35,000 ราคาปรกติ ฿38,500
  -9%
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-36 ของ 160

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
หน้า