Wireless Conference (ไมค์ประชุมไร้สาย)

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. GYGAR GW-250N SET-3 | ชุดไมค์ประชุมไร้สาย 21 ท่าน (ไมค์ประธาน 1 ท่าน ไมค์ผู้ร่วมประชุม 20 ท่าน)

       ชุดไมค์ประชุมไร้สาย 21 ท่าน ในชุดจะมี ชุดแหล่งจ่ายและควบคุมหลักพร้อมเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทย มาพร้อมชุดไมโครโฟนประธาน (Chairman’s Unit) ก้านไมโครโฟนยาว 45 เซ็นติเมตร จำนวน 1 ตัว และชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม (Delegate’s Unit) ก้านไมโครโฟนยาว 45 เซ็นติเมตร จำนวน 20 ตัว

  **ราคาต่อชุด** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  แถมฟรีเครื่องชาร์จถ่าน(ไม่รวมถ่านชาร์จ) จำนวน 1 อัน มูลค่า 10900 บาท

  หมายเหตุ :

  • กรุณาเช็ค Stock สินค้ากับเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
  • - โปรโมชั่น วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
  • - แถมฟรีเครื่องชาร์จถ่าน(ไม่รวมถ่านชาร์จ) จำนวน 1 อัน มูลค่า 10900
  • - ได้รับสินค้า 2 - 7 วัน (ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่ง)
  • - หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล  เพิ่มเพื่อน

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿227,800 ราคาปรกติ ฿284,800
  -20%
  New
 2. GYGAR GW-250N SET-2 | ชุดไมค์ประชุมไร้สาย 11 ท่าน (ไมค์ประธาน 1 ท่าน ไมค์ผู้ร่วมประชุม 11 ท่าน)

      ชุดไมค์ประชุมไร้สาย 12 ท่าน ในชุดจะมี ชุดแหล่งจ่ายและควบคุมหลักพร้อมเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทย มาพร้อมชุดไมโครโฟนประธาน (Chairman’s Unit) ก้านไมโครโฟนยาว 45 เซ็นติเมตร จำนวน 1 ตัว และชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม (Delegate’s Unit) ก้านไมโครโฟนยาว 45 เซ็นติเมตร จำนวน 11 ตัว

  **ราคาต่อชุด** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  แถมฟรีเครื่องชาร์จถ่าน(ไม่รวมถ่านชาร์จ) จำนวน 1 อัน มูลค่า 10900 บาท

  หมายเหตุ :

  • กรุณาเช็ค Stock สินค้ากับเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
  • - โปรโมชั่น วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
  • - แถมฟรีเครื่องชาร์จถ่าน(ไม่รวมถ่านชาร์จ) จำนวน 1 อัน มูลค่า 10900
  • - ได้รับสินค้า 2 - 7 วัน (ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่ง)
  • - หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล  เพิ่มเพื่อน

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿143,200 ราคาปรกติ ฿179,000
  -20%
  New
 3. GYGAR GW-250N SET-1 | ชุดไมค์ประชุมไร้สาย 11 ท่าน (ไมค์ประธาน 1 ท่าน ไมค์ผู้ร่วมประชุม 10 ท่าน)

       ชุดไมค์ประชุมไร้สาย 11 ท่าน ในชุดจะมี ชุดแหล่งจ่ายและควบคุมหลักพร้อมเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทย มาพร้อมชุดไมโครโฟนประธาน (Chairman’s Unit) ก้านไมโครโฟนยาว 45 เซ็นติเมตร จำนวน 1 ตัว และชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม (Delegate’s Unit) ก้านไมโครโฟนยาว 45 เซ็นติเมตร จำนวน 10 ตัว

  **ราคาต่อชุด** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  แถมฟรีเครื่องชาร์จถ่าน(ไม่รวมถ่านชาร์จ) จำนวน 1 อัน มูลค่า 10900 บาท

  หมายเหตุ :

  • กรุณาเช็ค Stock สินค้ากับเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
  • - โปรโมชั่น วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
  • - แถมฟรีเครื่องชาร์จถ่าน(ไม่รวมถ่านชาร์จ) จำนวน 1 อัน มูลค่า 10900
  • - ได้รับสินค้า 2 - 7 วัน (ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่ง)
  • - หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล  เพิ่มเพื่อน

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿133,800 ราคาปรกติ ฿167,300
  -20%
  New
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า