Megaphone โทรโข่ง

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

34 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. TOA ER-1206W โทรโข่ง แบบมือถือ 6 วัตต์

  TOA ER-1206W โทรโข่ง แบบมือถือ 6 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿3,200 ราคาปรกติ ฿3,970
  -19%
 2. TOA ER-1203 โทรโข่ง แบบมือถือ 3 วัตต์

  TOA ER-1203 โทรโข่ง แบบมือถือ 3 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿2,900 ราคาปรกติ ฿3,550
  -18%
 3. TOA ER-1206S

  TOA ER-1206S โทรโข่งแบบมือถือ Splash-proof Hand Grip Type Megaphones with Siren (10W max.)

  ราคาพิเศษ ฿3,200 ราคาปรกติ ฿3,970
  -19%
 4. TOA ER-1206

  TOA ER-1206 โทรโข่งแบบมือถือ Splash-proof Hand Grip Type Megaphones (10W max.)

  ราคาพิเศษ ฿3,090 ราคาปรกติ ฿3,770
  -18%
 5. SHOW ER-66S

  SHOW ER-66S โทรโข่งมือถือ ปรับระดับสะพายได้ มีเสียงไซเรน 25 W

  ราคาพิเศษ ฿1,750 ราคาปรกติ ฿1,800
  -3%
 6. AUSTRALIAN MONITOR LH25P

  AUSTRALIAN MONITOR LH25P Loudhailer. 25W, includes siren tone generator

  ราคาพิเศษ ฿4,800 ราคาปรกติ ฿5,300
  -9%
 7. DECCON MG-3007UB โทรโข่งอัดเสียงได้ มีเสียงไซเรน

  MG-3007UB โทรโข่งอัดเสียงได้ เสียงไซเรน พร้อมไมโครโฟน Megaphone

  ราคาพิเศษ ฿1,390 ราคาปรกติ ฿1,750
  -21%
 8. SHOW ER-226

  SHOW ER-226 โทรโข่งมือถือ Megaphone (เม็กกาโฟน) 8W Max

  ราคาพิเศษ ฿660 ราคาปรกติ ฿780
  -15%
 9. JEC SJM-50BS โทรโข่ง เม็กกาโฟน Megaphone 40W MIC, SIREN & WHISTLE

  SJM-50BS โทรโข่ง เม็กกาโฟน Megaphone 40W MIC, SIREN & WHISTLE

  ราคาพิเศษ ฿5,450 ราคาปรกติ ฿7,500
  -27%
 10. JEC SJM-740SW โทรโข่ง เม็กกาโฟน Megaphone 35W MIC, SIREN & WHISTLE

  SJM-740SW โทรโข่ง เม็กกาโฟน Megaphone 35W MIC, SIREN & WHISTLE

  ราคาพิเศษ ฿2,990 ราคาปรกติ ฿3,800
  -21%
 11. JEC JE-583BSW โทรโข่ง เม็กกาโฟน Megaphone 25W MIC, SIREN & WHISTLE

  JE-583BSW โทรโข่ง เม็กกาโฟน Megaphone 25W MIC, SIREN & WHISTLE

  ราคาพิเศษ ฿2,599 ราคาปรกติ ฿3,500
  -26%
 12. JEC JE-583MRSW โทรโข่ง เม็กกาโฟน Megaphone 25W MIC, SIREN & WHISTLE

  JE-583MRSW โทรโข่ง เม็กกาโฟน Megaphone 25W MIC, SIREN & WHISTLE

  ราคาพิเศษ ฿2,599 ราคาปรกติ ฿3,500
  -26%
 13. TOA ER-3215

  TOA ER-3215 โทรโข่งแบบมือถือ ขนาด 15 วัตต์ (สูงสุด 23 วัตต์)

  ราคาพิเศษ ฿1,990 ราคาปรกติ ฿2,460
  -19%
 14. SHOW ER-67W

  SHOW ER-67W โทรโข่งแบบสพายไหล่ ปรับระดับสะพายได้ 35 W max Megaphone

  ราคาพิเศษ ฿2,800 ราคาปรกติ ฿3,200
  -12%
 15. SHOW ER-67S

  SHOW ER-67S โทรโข่ง Megaphone 35W

  ราคาพิเศษ ฿2,700 ราคาปรกติ ฿2,990
  -10%
 16. TOA ER-2930W

  TOA ER-2930W โทรโข่ง แบบสะพายไหล่ ขนาด 40 วัตต์ + โทรโข่งมีเสียงนกหวีด

  ราคาพิเศษ ฿7,390 ราคาปรกติ ฿9,130
  -19%
 17. TOA ER-2230W

  TOA ER-2230W โทรโข่งแบบสะพายไหล่ ขนาด 30 วัตต์ + เสียงนกหวีด (สูงสุด 40วัตต์)

  ราคาพิเศษ ฿5,500 ราคาปรกติ ฿6,850
  -20%
 18. TOA ER-2215W

  TOA ER-2215W โทรโข่งแบบสะพายไหล่ ขนาด 15 วัตต์ + เสียงนกหวีด(สูงสุด 23 วัตต์) ดังไกลสูงสุด 400 เมตร

  ราคาพิเศษ ฿2,100 ราคาปรกติ ฿2,580
  -19%
 19. JEC JE-303SW โทรโข่งแบบมือถือกำลัง 10 วัตต์ Megaphone 10W MIC, น้ำหนักเบาพกพาง่าย

  JE-303SW โทรโข่งแบบมือถือกำลัง 10 วัตต์ Megaphone 10W MIC, น้ำหนักเบาพกพาง่าย

  ราคาพิเศษ ฿1,995 ราคาปรกติ ฿2,600
  -23%
 20. TOA ER-1215S

  TOA ER-1215S โทรโข่งแบบมือถือ Hand Grip Type Megaphones with Siren (23W max.)

  ราคาพิเศษ ฿1,990 ราคาปรกติ ฿2,450
  -19%
 21. TOA ER-2215

  TOA ER-2215 โทรโข่ง แบบสะพายไหล่ ขนาด 15 วัตต์ (สูงสุด 23 วัตต์)

  ราคาพิเศษ ฿1,900 ราคาปรกติ ฿2,370
  -20%
 22. DECCON MG-3007B

  DECCON MG-3007B Megaphone โทรโข่งอัดเสียงได้ เสียงไซเรน พร้อมไมโครโฟน กำลังขับสูงสุด 30-60 W

  ราคาพิเศษ ฿1,250 ราคาปรกติ ฿1,550
  -19%
 23. JEC SJM-820SW โทรโข่งแบบมือถือขนาด 20 วัตต์ คุณภาพสูง Megaphone

  SJM-820SW โทรโข่งแบบมือถือขนาด 20 วัตต์ คุณภาพสูง Megaphone

  ราคาพิเศษ ฿2,850 ราคาปรกติ ฿3,000
  -5%
 24. TOA ER-520W

  TOA ER-520W โทรโข่งแบบมือถือ ขนาด 10 วัตต์ + เสียงนกหวีด Compact Hand Grip Type Megaphones with Whistle

  ราคาพิเศษ ฿1,650 ราคาปรกติ ฿2,030
  -19%
 25. TOA ER-520S

  TOA ER-520S โทรโข่งแบบมือถือ ขนาด 10 วัตต์ เสียงไซเรนคุณภาพสูง

  ราคาพิเศษ ฿1,650 ราคาปรกติ ฿2,010
  -18%
 26. SHOW ER-66W

  SHOW ER-66W โทรโข่งมือถือ ปรับระดับสะพายได้ 25 W max Whistle

  ราคาพิเศษ ฿1,720 ราคาปรกติ ฿1,800
  -4%
 27. TOA ER-1215

  TOA ER-1215 โทรโข่งแบบมือถือ ขนาด 15 วัตต์ (สูงสุด 23 วัตต์)

  ราคาพิเศษ ฿1,890 ราคาปรกติ ฿2,270
  -17%
 28. DECCON MG-1002B โทรโข่งอัดเสียงได้ เสียงไซเรน ขนาดเล็ก 6 นิ้ว พร้อมไมโครโฟน 25 วัตต์

  DECCON MG-1002B โทรโข่งอัดเสียงได้ เสียงไซเรน โทรโข่งขนาดเล็ก ขนาด 6 นิ้วพร้อมไมโครโฟน Megaphone 25 W

   

  ราคาพิเศษ ฿480 ราคาปรกติ ฿590
  -19%
 29. TOA ER-2215S-AS

  TOA ER-2215S-AS โทรโข่ง Shoulder Type Megaphone 15W (Siren/Red)

  ราคาพิเศษ ฿1,690 ราคาปรกติ ฿1,980
  -15%
 30. TOA ER-3215S-AS

  TOA ER-3215S-AS โทรโข่ง Hand Grip Type Megaphone 15W (Siren/Red)
  ราคาพิเศษ ฿1,790 ราคาปรกติ ฿2,060
  -13%
 31. DECCON MG-212R

  DECCON MG-212R โทรโข่ง ขนาด 15วัตต์ มีเสียงไซเรน อัดเสียงได้ มีสีแดง/น้ำเงิน

  ราคาพิเศษ ฿240 ราคาปรกติ ฿340
  -29%
 32. DECCON MG-1002U

  DECCON MG-1002U โทรโข่ง ขนาด 25 วัตต์ 6 นิ้ว มีเสียงไซเรน อัดเสียงได้ USB/SD CARD มีสีแดง/น้ำเงิน

  ราคาพิเศษ ฿580 ราคาปรกติ ฿690
  -16%
 33. DECCON MG-1501B

  DECCON MG-1501B โทรโข่งแบบ มีไมค์ในตัว โทรโข่งอัดเสียงได้ เสียงไซเรน พร้อมไมโครโฟน Megaphone 40 W

  • กำลังขับสูงสุด: 15-40 W 
  • ระยะเวลาใช้งาน: ถ่าน 1.5 V x 6 ก้อน (Side D)
  • ขนาดฮอร์น: เส้นผ่าศูนย์กลาง 8"x13" 
  • อัดเสียงได้: 10 วินาที 
  • น้ำหนัก: 1.12 Kg  

  รับชม คลิปรีวิวสินค้า

  ราคาพิเศษ ฿990 ราคาปรกติ ฿1,350
  -27%
 34. TOA ER-520

  TOA ER-520 โทรโข่งแบบมือถือ โทรโข่ง ขนาด 10 วัตต์ Compact Hand Grip Type Megaphones 10W max. (เมกกะโฟน)
  ราคาพิเศษ ฿1,390 ราคาปรกติ ฿1,690
  -18%
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

34 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า