Vertex

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-36 ของ 50

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
หน้า
 1. Vertex LHG-05 อุปกรณ์สำหรับยึดเครื่องโปรเจคเตอร์ติดกับเพดาน PROJECTOR HANGER

  Vertex LHG-05 อุปกรณ์สำหรับยึดเครื่องโปรเจคเตอร์ติดกับเพดาน PROJECTOR HANGER 

  ราคาพิเศษ ฿990 ราคาปรกติ ฿1,150
  -14%
 2. VERTEX LHG-06 ขาแขวนโปรเจคเตอร์ ยึดติดฝ้าเพดาน /ผนัง Projector Hanger

  VERTEX LHG-06 ขาแขวนโปรเจคเตอร์ ยึดกับฝ้าเพดาน หรือ ผนัง Projector Hanger

  ราคาพิเศษ ฿1,000 ราคาปรกติ ฿1,150
  -13%
 3. VERTEX LHG-09 ขาแขวนโปรเจคเตอร์ แบบติดผนัง Projector Hanger

  VERTEX LHG-09 ขาแขวนโปรเจคเตอร์ แบบติดผนัง Projector Hanger

  ราคาพิเศษ ฿4,300 ราคาปรกติ ฿4,790
  -10%
 4. Vertex Floor Screen จอตั้งพื้น 80 นิ้ว

  Vertex Floor Screen จอตั้งพื้น 80 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿7,500 ราคาปรกติ ฿8,600
  -13%
 5. Vertex Projector LX-2210 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ Short Throw LCD

  Vertex Projector LX-2210 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ Short Throw LCD

  ราคาพิเศษ ฿37,900 ราคาปรกติ ฿39,900
  -5%
 6. Vertex Easy Fold-200VDD เฉพาะเนื้อผ้า 200 นิ้ว เนื้อ Front

  Vertex Easy Fold-200VDD เฉพาะเนื้อผ้า 200 นิ้ว เนื้อ Front

  ราคาพิเศษ ฿29,000 ราคาปรกติ ฿30,000
  -3%
 7. Vertex Easy Fold-180VDO เฉพาะเนื้อผ้า 180 นิ้ว เนื้อ Rear

  Vertex Easy Fold-180VDO เฉพาะเนื้อผ้า 180 นิ้ว เนื้อ Rear

  ราคาพิเศษ ฿30,000 ราคาปรกติ ฿31,000
  -3%
 8. Vertex Easy Fold-150VDO เฉพาะเนื้อผ้า 150 นิ้ว เนื้อ Front

  Vertex Easy Fold-150VDO เฉพาะเนื้อผ้า 150 นิ้ว เนื้อ Front

  ราคาพิเศษ ฿22,000 ราคาปรกติ ฿23,000
  -4%
 9. Vertex Easy Fold-120VDO เฉพาะเนื้อผ้า 120 นิ้ว เนื้อ Rear

  Vertex Easy Fold-120VDO เฉพาะเนื้อผ้า 120 นิ้ว เนื้อ Rear

  ราคาพิเศษ ฿22,000 ราคาปรกติ ฿23,000
  -4%
 10. Vertex Touch Board IR-082IBP กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 82 นิ้ว (พร้อมขาตั้ง Standard)

  Vertex Touch Board IR-082IBP กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 82 นิ้ว (พร้อมขาตั้ง Standard)

  ราคาพิเศษ ฿94,000 ราคาปรกติ ฿99,000
  -5%
 11. VERTEX C100 ชุดลิฟท์ยกโปรเจคเตอร์ สำหรับแขวน Projector Lift

  VERTEX C100 ชุดลิฟท์ยกโปรเจคเตอร์ สำหรับแขวน Projector Lift

  ราคาพิเศษ ฿38,000 ราคาปรกติ ฿40,000
  -5%
 12. VERTEX A200 ชุดลิฟท์ยกโปรเจคเตอร์สำหรับแขวน Projector Lift

  VERTEX A200 ชุดลิฟท์ยกโปรเจคเตอร์สำหรับแขวน Projector Lift

  ราคาพิเศษ ฿50,000 ราคาปรกติ ฿53,500
  -7%
 13. VERTEX A360 ชุดลิฟท์ยกโปรเจคเตอร์สำหรับแขวน Projector Lift

  VERTEX A360 ชุดลิฟท์ยกโปรเจคเตอร์สำหรับแขวน Projector Lift

  ราคาพิเศษ ฿63,700 ราคาปรกติ ฿67,000
  -5%
 14. VERTEX A560 ชุดลิฟท์โปรเจคเตอร์ Projector Lift

  VERTEX A560 ชุดลิฟท์โปรเจคเตอร์ Projector Lift

  ราคาพิเศษ ฿76,000 ราคาปรกติ ฿80,000
  -5%
 15. VERTEX IL-0551-ST Interactive Multimedia LCD Display

  VERTEX IL-0551-ST Interactive Multimedia LCD Display

  ราคาพิเศษ ฿236,600 ราคาปรกติ ฿249,000
  -5%
 16. VERTEX IL-0651-ST Interactive Multimedia LCD Display

  VERTEX IL-0651-ST Interactive Multimedia LCD Display

  ราคาพิเศษ ฿379,000 ราคาปรกติ ฿399,000
  -5%
 17. Vertex Wall screen จอแขวนมือดึง 200 นิ้ว เนื้อ MW

  Vertex Wall screen จอแขวนมือดึง 200 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4

  ราคาพิเศษ ฿22,800 ราคาปรกติ ฿24,000
  -5%
 18. Vertex Wall screen จอแขวนมือดึง 180 นิ้ว 108 x144 นิ้ว เนื้อ MW

  Vertex Wall screen จอแขวนมือดึง 180 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4

  ราคาพิเศษ ฿18,000 ราคาปรกติ ฿19,000
  -5%
 19. Vertex Wall screen จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว เนื้อ MW

  Vertex Wall screen จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4

  ราคาพิเศษ ฿7,700 ราคาปรกติ ฿8,800
  -12%
 20. Vertex Wall screen จอแขวนมือดึง 78 นิ้ว สัดส่วน 16:9 เนื้อ MW

  Vertex Wall screen-78 จอแขวนมือดึง 78 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 16:9
  ราคาพิเศษ ฿4,500 ราคาปรกติ ฿5,200
  -13%
 21. Vertex Wall screen-120 จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว เนื้อ MW

  Vertex Wall screen จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4

  ราคาพิเศษ ฿3,650 ราคาปรกติ ฿4,200
  -13%
 22. Vertex Wall screen-100 จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว เนื้อ MW

  Vertex Wall screen 100 จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 16:9

  ราคาพิเศษ ฿3,650 ราคาปรกติ ฿4,200
  -13%
 23. Vertex Wall screen-78 จอแขวนมือดึง 78 นิ้ว เนื้อ MW

  Wall screen78 จอแขวนมือดึง 78 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 16:9
  ราคาพิเศษ ฿4,500 ราคาปรกติ ฿5,200
  -13%
 24. Vertex Motorized Screen-300 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300 นิ้ว เนื้อ Super MW

  Vertex Motorized Screen-300 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300 นิ้ว เนื้อ Super MW สัดส่วน 3:4

  ราคาพิเศษ ฿164,000 ราคาปรกติ ฿172,000
  -5%
 25. Vertex Motorized Screen-250 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 250 นิ้ว เนื้อ Super MW

  Vertex Motorized Screen-250 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 250 นิ้ว เนื้อ Super MW สัดส่วน 3:4

  ราคาพิเศษ ฿138,000 ราคาปรกติ ฿145,000
  -5%
 26. Vertex Motorized Screen-240 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240 นิ้ว เนื้อ Super MW

  Vertex Motorized Screen-240 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240 นิ้ว เนื้อ Super MW สัดส่วน 3:4

  ราคาพิเศษ ฿75,000 ราคาปรกติ ฿78,800
  -5%
 27. Vertex Motorized Screen-200 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200 นิ้ว เนื้อ MW

  Vertex Motorized Screen-200 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4

  ราคาพิเศษ ฿36,600 ราคาปรกติ ฿38,500
  -5%
 28. Vertex Motorized Screen-180 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180 นิ้ว เนื้อ MW

  Vertex Motorized Screen-180 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4

  ราคาพิเศษ ฿29,500 ราคาปรกติ ฿31,000
  -5%
 29. Vertex Motorized Screen-150 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 150 นิ้ว 4:3

  Vertex Motorized Screen-150 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 150 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4

  ราคาพิเศษ ฿22,500 ราคาปรกติ ฿23,500
  -4%
 30. Vertex Motorized Screen-135 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 135 นิ้ว 4:3

  Vertex Motorized Screen-135 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 135 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4

  ราคาพิเศษ ฿22,500 ราคาปรกติ ฿23,000
  -2%
 31. Vertex Motorized Screen-120 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว 4:3

  Vertex Motorized Screen-120 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4

  ราคาพิเศษ ฿13,300 ราคาปรกติ ฿13,800
  -4%
 32. Vertex Motorized Screen-100 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 100 นิ้ว 4:3

  Vertex Motorized Screen-100 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 100 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 4:3

  ราคาพิเศษ ฿9,000 ราคาปรกติ ฿10,300
  -13%
 33. Vertex Fixed Frame-100 จอโปรเจคเตอร์แบบฟิกเฟรม 100 นิ้ว

  Vertex Fixed Frame-100 จอประเภท 100 นิ้ว เนื้อ HID สัดส่วน 16:9

  ราคาพิเศษ ฿9,900 ราคาปรกติ ฿11,000
  -10%
 34. Vertex Fixed Frame-90 จอประเภท 90 นิ้ว เนื้อ HID

  Vertex Fixed Frame-90 จอประเภท 90 นิ้ว เนื้อ HID สัดส่วน 16:9

  ราคาพิเศษ ฿8,700 ราคาปรกติ ฿10,000
  -13%
 35. Vertex Fixed Frame-84 จอประเภท 84 นิ้ว

  Vertex Fixed Frame-84 จอประเภท 84 นิ้ว เนื้อ HID สัดส่วน 16:9

  ราคาพิเศษ ฿8,000 ราคาปรกติ ฿9,200
  -13%
 36. Vertex Easy Fold-200 จอประเภท 200 นิ้ว เนื้อผ้า+เฟรมอลูมินียม+ขาตั้ง

  Easy Fold-200 จอประเภท 200 นิ้ว เนื้อผ้า+เฟรมอลูมินียม+ขาตั้ง2ขา+กล่องบรรจุ เนื้อจอ FR  สัดส่วน 3:4

  ราคาพิเศษ ฿64,000 ราคาปรกติ ฿67,000
  -4%
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-36 ของ 50

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
หน้า