Short throw เครื่องฉายใกล้

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. Vertex Projector LX-2210 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ Short Throw LCD

  Vertex Projector LX-2210 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ Short Throw LCD

  ราคาพิเศษ ฿37,900 ราคาปรกติ ฿39,900
  -5%
 2. BenQ DX808ST โปรเจคเตอร์ 3,000 lm / Short Throw

  DX808ST โปรเจคเตอร์ 3,000 lm / Short Throw

  ราคาพิเศษ ฿17,500 ราคาปรกติ ฿19,900
  -12%
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า