Racks/Cases ตู้เครื่องเสียง

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-36 ของ 97

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
หน้า
 1. NTS SC-MC16U แร็คไม้ 3 ฝา ลึก 24" สูง 16U ด้านบนวางมิกซ์ พร้อมล้อ

  SC-MC16U แร็คไม้ 3 ฝา ลึก 24" สูง 16U ด้านบนวางมิกซ์ พร้อมล้อ

  ราคาพิเศษ ฿6,700 ราคาปรกติ ฿8,040
  -17%
 2. NTS SC-MC14U แร็คไม้ 3 ฝา ลึก 24" สูง 14U ด้านบนวางมิกซ์ พร้อมล้อ

  SC-MC14U แร็คไม้ 3 ฝา ลึก 24" สูง 14U ด้านบนวางมิกซ์ พร้อมล้อ

  ราคาพิเศษ ฿6,400 ราคาปรกติ ฿7,680
  -17%
 3. NTS SC-MC12U แร็คไม้ 3 ฝา ลึก 24" สูง 12U ด้านบนวางมิกซ์ พร้อมล้อ

  SC-MC12U แร็คไม้ 3 ฝา ลึก 24" สูง 12U ด้านบนวางมิกซ์ พร้อมล้อ

  ราคาพิเศษ ฿6,100 ราคาปรกติ ฿7,320
  -17%
 4. NTS SC-MC10U แร็คไม้ 3 ฝา ลึก 24" สูง 10U ด้านบนวางมิกซ์ พร้อมล้อ

  SC-MC10U แร็คไม้ 3 ฝา ลึก 24" สูง 10U ด้านบนวางมิกซ์ พร้อมล้อ

  ราคาพิเศษ ฿5,700 ราคาปรกติ ฿6,840
  -17%
 5. NTS SC-R16U แร็คไม้ลึก 20" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 16U พร้อมล้อ

  SC-R16U แร็คไม้ลึก 20" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 16U พร้อมล้อ

  ราคาพิเศษ ฿6,400 ราคาปรกติ ฿7,680
  -17%
 6. NTS SC-R14U แร็คไม้ลึก 20" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 14U พร้อมล้อ

  SC-R14U แร็คไม้ลึก 20" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 14U พร้อมล้อ

  ฿7,080
 7. NTS SC-R12U แร็คไม้ลึก 20" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 12U พร้อมล้อ

  SC-R12U แร็คไม้ลึก 20" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 12U พร้อมล้อ

  ราคาพิเศษ ฿5,500 ราคาปรกติ ฿6,600
  -17%
 8. NTS SC-R10U แร็คไม้ลึก 20" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 10U

  SC-R10U แร็คไม้ลึก 20" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 10U

  ราคาพิเศษ ฿4,400 ราคาปรกติ ฿5,280
  -17%
 9. NTS SC-R8U แร็คไม้ลึก 20" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 8U

  SC-R8U แร็คไม้ลึก 20" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 8U

  ราคาพิเศษ ฿3,800 ราคาปรกติ ฿4,560
  -17%
 10. NTS SC-R6U แร็คไม้ลึก 20" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 6U

  SC-R6U แร็คไม้ลึก 20" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 6U

  ราคาพิเศษ ฿3,500 ราคาปรกติ ฿4,200
  -17%
 11. NTS SC-R4U แร็คไม้ลึก 20" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 4U

  SC-R4U แร็คไม้ลึก 20" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 4U

  ราคาพิเศษ ฿3,100 ราคาปรกติ ฿3,720
  -17%
 12. NTS RS-R10U แร็คไม้ลึก 11" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 10U

  RS-R10U แร็คไม้ลึก 11" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 10U

  ราคาพิเศษ ฿3,800 ราคาปรกติ ฿4,560
  -17%
 13. NTS RS-R8U แร็คไม้ลึก 11" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 8U

  RS-R8U แร็คไม้ลึก 11" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 8U

  ราคาพิเศษ ฿3,300 ราคาปรกติ ฿3,960
  -17%
 14. NTS RS-R6U แร็คไม้ลึก 11" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 6U

  RS-R6U แร็คไม้ลึก 11" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 6U

  ราคาพิเศษ ฿3,000 ราคาปรกติ ฿3,600
  -17%
 15. NTS RS-R4U แร็คไม้ลึก 11" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 4U

  RS-R4U แร็คไม้ลึก 11" ฝาทึบหน้า-หลัง ความสูง 4U

  ราคาพิเศษ ฿2,700 ราคาปรกติ ฿3,240
  -17%
 16. NTS ABS-MX12 RACK ABS สำหรับใส่มิกเซอร์ สูง 12U

  ABS-MX12 RACK ABS สำหรับใส่มิกเซอร์ สูง 12U

  ราคาพิเศษ ฿2,900 ราคาปรกติ ฿3,480
  -17%
 17. NTS ABS-MC12 RACK ABS สำหรับใส่ไมโครโฟน ขนาด 12 ไมค์

  ABS-MC12 RACK ABS สำหรับใส่ไมโครโฟน ขนาด 12 ไมค์

  ฿2,280
 18. NTS ABS-12U RACK ABS แร็คพลาสติก 12U ลึก 17"

  ABS-12U RACK ABS แร็คพลาสติก 12U ลึก 17"

  ราคาพิเศษ ฿3,800 ราคาปรกติ ฿4,560
  -17%
 19. NTS ABS-10U RACK ABS แร็คพลาสติก 10U ลึก 17"

  ABS-10U RACK ABS แร็คพลาสติก 10U ลึก 17"

  ราคาพิเศษ ฿3,400 ราคาปรกติ ฿4,080
  -17%
 20. NTS ABS-8U RACK ABS แร็คพลาสติก 8U ลึก 17"

  ABS-8U RACK ABS แร็คพลาสติก 8U ลึก 17"

  ราคาพิเศษ ฿3,200 ราคาปรกติ ฿3,840
  -17%
 21. NTS ABS-6U RACK ABS แร็คพลาสติก 6U ลึก 17"

  ABS-6U RACK ABS แร็คพลาสติก 6U ลึก 17"

  ราคาพิเศษ ฿2,800 ราคาปรกติ ฿3,360
  -17%
 22. NTS ABS-4U RACK ABS แร็คพลาสติก 4U ลึก 17"

  ABS-4U RACK ABS แร็คพลาสติก 4U ลึก 17"

  ราคาพิเศษ ฿2,600 ราคาปรกติ ฿3,120
  -17%
 23. NTS ABS-3U RACK ABS แร็คพลาสติก 3U ลึก 17"

  ABS-3U RACK ABS แร็คพลาสติก 3U ลึก 17"

  ราคาพิเศษ ฿2,400 ราคาปรกติ ฿2,880
  -17%
 24. NTS ABS-2U RACK ABS แร็คพลาสติก 2U ลึก 17"

  ABS-2U RACK ABS แร็คพลาสติก 2U ลึก 17"

  ราคาพิเศษ ฿2,200 ราคาปรกติ ฿2,640
  -17%
 25. NTS ABS-R10U RACK ABS แร็คพลาสติก 10U ลึก 9"

  ABS-R10U RACK ABS แร็คพลาสติก 10U ลึก 9"

  ราคาพิเศษ ฿3,250 ราคาปรกติ ฿3,900
  -17%
 26. NTS ABS-R8U RACK ABS แร็คพลาสติก 8U ลึก 9"

  ABS-R8U RACK ABS แร็คพลาสติก 8U ลึก 9"

  ราคาพิเศษ ฿2,800 ราคาปรกติ ฿3,360
  -17%
 27. NTS ABS-R6U RACK ABS แร็คพลาสติก 6U ลึก 9"

  ABS-R6U RACK ABS แร็คพลาสติก 6U ลึก 9"

  ราคาพิเศษ ฿2,600 ราคาปรกติ ฿3,120
  -17%
 28. NTS ABS-R4U RACK ABS แร็คพลาสติก 4U ลึก 9"

  ABS-R4U RACK ABS แร็คพลาสติก 4U ลึก 9"

  ราคาพิเศษ ฿2,400 ราคาปรกติ ฿2,880
  -17%
 29. NTS ABS-R2U RACK ABS แร็คพลาสติก 2U ลึก 9"

  ABS-R2U RACK ABS แร็คพลาสติก 2U ลึก 9"

  ราคาพิเศษ ฿2,200 ราคาปรกติ ฿2,640
  -17%
 30. NPE DRS-6031FSRDW II Rack 31U มีประตูมีล้อ

  DRS-6031FSRDW II Rack 31U มีประตูมีล้อ

   
  ราคาพิเศษ ฿16,500 ราคาปรกติ ฿19,800
  -17%
 31. NPE DRS-6031FSRD Rack 31U มีประตูไม่มีล้อ

  DRS-6031FSRD Rack 31U มีประตูไม่มีล้อ

  ราคาพิเศษ ฿15,400 ราคาปรกติ ฿18,480
  -17%
 32. NPE DRS-6022FSRDW II Rack 22U มีประตูมีล้อ

  DRS-6022FSRDW II Rack 22U มีประตูมีล้อ

   
  ราคาพิเศษ ฿12,800 ราคาปรกติ ฿15,360
  -17%
 33. NPE DRS-6022FSRD Rack 22U มีประตูไม่มีล้อ

  DRS-6022FSRD Rack 22U มีประตูไม่มีล้อ

  ราคาพิเศษ ฿11,700 ราคาปรกติ ฿14,040
  -17%
 34. NPE DRS-6027FSRDW II Rack 27U มีประตูมีล้อ

  DRS-6027FSRDW II Rack 27U มีประตูมีล้อ

  ราคาพิเศษ ฿14,100 ราคาปรกติ ฿16,920
  -17%
 35. NPE DRS-6027FSRD Rack 27U มีประตูไม่มีล้อ

  DRS-6027FSRD Rack 27U มีประตูไม่มีล้อ

  ราคาพิเศษ ฿13,000 ราคาปรกติ ฿15,600
  -17%
 36. NPE DRS-6015FSRDW II Rack 15U มีประตูมีล้อ

  DRS-6015FSRDW II Rack 15U มีประตูมีล้อ

  ราคาพิเศษ ฿10,500 ราคาปรกติ ฿12,600
  -17%
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-36 ของ 97

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
หน้า