สาย XLR - XLR

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

6 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. DIVAAUDIO MIC-1.5M-XLR (D) | สายไมค์ สายสัญญาณ ขั่วต่อ XLR ความยาว 1.5 เมตร

       สายไมโครโฟน สายสัญญาณ สาย XLR(Female) to XLR(Male) สำเร็จรูปง่ายต่อการใช้งาน ความยาว 1.5 เมตร 

   

  **ราคาต่อเส้น** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ

  • กรุณาเช็ค Stock สินค้ากับเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
  • - ได้รับสินค้า 2 - 7 วัน (ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่ง)
  • - หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล  เพิ่มเพื่อน

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ฿210
 2. DIVAAUDIO MIC-3M-XLR (D) | สายไมค์ สายสัญญาณ ขั่วต่อ XLR ความยาว 3 เมตร

  สายไมโครโฟน สายสัญญาณ สาย XLR(Female) to XLR(Male) สำเร็จรูปง่ายต่อการใช้งาน ความยาว 3 เมตร 

   

  **ราคาต่อเส้น** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ

  • กรุณาเช็ค Stock สินค้ากับเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
  • - ได้รับสินค้า 2 - 7 วัน (ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่ง)
  • - หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล  เพิ่มเพื่อน

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ฿265
 3. DIVAAUDIO MIC-5M-XLR (D) | สายไมค์ สายสัญญาณ ขั่วต่อ XLR ความยาว 5 เมตร

  สายไมโครโฟน สายสัญญาณ สาย XLR(Female) to XLR(Male) สำเร็จรูปง่ายต่อการใช้งาน ความยาว 5 เมตร 

   

  **ราคาต่อเส้น** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ

  • กรุณาเช็ค Stock สินค้ากับเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
  • - ได้รับสินค้า 2 - 7 วัน (ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่ง)
  • - หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล  เพิ่มเพื่อน

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ฿330
 4. DIVAAUDIO MIC-10M-XLR (D) | สายไมค์ สายสัญญาณ ขั่วต่อ XLR ความยาว 10 เมตร

  สายไมโครโฟน สายสัญญาณ สาย XLR(Female) to XLR(Male) สำเร็จรูปง่ายต่อการใช้งาน ความยาว 10 เมตร 

   

  **ราคาต่อเส้น** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ

  • กรุณาเช็ค Stock สินค้ากับเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
  • - ได้รับสินค้า 2 - 7 วัน (ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่ง)
  • - หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล  เพิ่มเพื่อน

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ฿500
 5. DIVAAUDIO MIC-15M-XLR (D) | สายไมค์ สายสัญญาณ สายไมโครโฟน ขั่วต่อ XLR ความยาว 15 เมตร

    สายไมค์ สายสัญญาณ สายไมโครโฟน ขั่วต่อ XLR ความยาว 15 เมตร สายไมโครโฟน สายสัญญาณ สาย XLR(Female) to XLR(Male) สำเร็จรูปง่ายต่อการใช้งาน ความยาว 15 เมตร 

   

  **ราคาต่อเส้น** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ

  • กรุณาเช็ค Stock สินค้ากับเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
  • - ได้รับสินค้า 2 - 7 วัน (ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่ง)
  • - หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล  เพิ่มเพื่อน

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ฿670
 6. DIVAAUDIO MIC-20M-XLR (D) | สายไมค์ สายสัญญาณ ขั่วต่อ XLR ความยาว 20 เมตร

  สายไมโครโฟน สายสัญญาณ สาย XLR(Female) to XLR(Male) สำเร็จรูปง่ายต่อการใช้งาน ความยาว 20 เมตร 

   

  **ราคาต่อเส้น** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ

  • กรุณาเช็ค Stock สินค้ากับเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
  • - ได้รับสินค้า 2 - 7 วัน (ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่ง)
  • - หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล  เพิ่มเพื่อน

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ฿840
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

6 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า