Soundvision

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-36 ของ 64

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
หน้า
 1. Soundvision GoPORT GP15A ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว 450 วัตต์ พร้อมไมค์ลอยมือถือคู่ ย่าน VHF

  Soundvision GoPORT GP-15A ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว 450 วัตต์ พร้อมไมค์ลอยมือถือคู่ ย่าน VHF

  ราคาพิเศษ ฿8,900 ราคาปรกติ ฿11,500
  -23%
 2. Soundvision CSW-540 ชุดไมค์ประชุมสำหรับ 4 ท่าน แบบไร้สาย

  Soundvision CSW-540 ชุดไมค์ประชุมสำหรับ 4 ท่าน แบบไร้สาย

  ราคาพิเศษ ฿15,900 ราคาปรกติ ฿19,900
  -20%
 3. Soundvision CCS-580D ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับ ผู้ร่วมประชุม ระบบดิจิตอล

  Soundvision CCS-580D ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับ ผู้ร่วมประชุม ระบบดิจิตอล

  ราคาพิเศษ ฿3,900 ราคาปรกติ ฿4,500
  -13%
 4. Soundvision CCS-580C ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับ ประธาน ระบบดิจิตอล

  Soundvision CCS-580C ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับ ประธาน ระบบดิจิตอล

  ราคาพิเศษ ฿4,500 ราคาปรกติ ฿4,900
  -8%
 5. Soundvision CCS-580M เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม พร้อม Anti Feedback ในตัว


  Soundvision CCS-580M เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม พร้อม Anti Feedback ในตัว

  ราคาพิเศษ ฿6,500 ราคาปรกติ ฿7,500
  -13%
 6. Soundvision ESi-FLYBAR อุปกรณ์สำหรับแขวนลำโพง ใช้กับลำโพงรุ่น ESi-10LA

  Soundvision ESi-FLYBAR อุปกรณ์สำหรับแขวนลำโพง ใช้กับลำโพงรุ่น ESi-10LA

  ราคาพิเศษ ฿10,900 ราคาปรกติ ฿11,900
  -8%
 7. Soundvision ESi-18SA ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ลายอาเรย์ ขนาด 18 นิ้ว 1800 วัตต์

  Soundvision ESi-18SA ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ลายอาเรย์ ขนาด 18 นิ้ว 1800 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿35,900 ราคาปรกติ ฿49,900
  -28%
 8. Soundvision ESi-10LA ตู้ลำโพงไลน์อาร์เรย์ ขนาด 10 นิ้ว 700 วัตต์

  Soundvision ESi-10LA ตู้ลำโพงไลน์อาร์เรย์ ขนาด 10 นิ้ว 700 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿35,900 ราคาปรกติ ฿49,900
  -28%
 9. Soundvision F-F อุปกรณ์สำหรับแขวนลำโพง ใช้กับลำโพงรุ่น F1

  Soundvision F-F อุปกรณ์สำหรับแขวนลำโพง ใช้กับลำโพงรุ่น F1

  ราคาพิเศษ ฿12,500 ราคาปรกติ ฿13,500
  -7%
 10. Soundvision FLEXY F1-118E ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ไลน์อาร์เรย์ 18 นิ้ว 800 วัตต์

  Soundvision FLEXY F1-118E ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ไลน์อาร์เรย์ 18 นิ้ว 800 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿40,755 ราคาปรกติ ฿42,900
  -5%
 11. Soundvision FLEXY E F1-110E ตู้ลำโพงไลน์อาร์เรย์ 10 นิ้ว 2 ทาง 350 วัตต์

  Soundvision FLEXY E F1-110E ตู้ลำโพงไลน์อาร์เรย์ 10 นิ้ว 2 ทาง 350 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿25,555 ราคาปรกติ ฿26,900
  -5%
 12. Soundvision AP-28A ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ( 8 นิ้ว x 12นิ้ว ) x 2 ดอก 2 ทาง 800 วัตต์

  Soundvision AP-28A ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ( 8 นิ้ว x 12นิ้ว ) x 2 ดอก 2 ทาง 800 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿12,900 ราคาปรกติ ฿15,900
  -19%
 13. Soundvision AP-15A ตู้ลำโพง ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง 1600 วัตต์

  Soundvision AP-15A ตู้ลำโพง ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง 1600 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿15,900 ราคาปรกติ ฿19,900
  -20%
 14. Soundvision AP-12A ตู้ลำโพง ขนาด 12 นิ้ว 2 ทาง 1600 วัตต์

  Soundvision AP-12A ตู้ลำโพง ขนาด 12 นิ้ว 2 ทาง 1600 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿13,900 ราคาปรกติ ฿18,900
  -26%
 15. Soundvision SVS-82W ตู้ลำโพงติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว 2 ทาง 180 วัตต์ โวลท์ลาย 70/100V

  Soundvision SVS-82W ตู้ลำโพงติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว 2 ทาง 180 วัตต์ โวลท์ลาย 70/100V

  ราคาพิเศษ ฿8,455 ราคาปรกติ ฿8,900
  -5%
 16. Soundvision ACS-1500 ชุดตู้ลำโพง Active Column ขนาด 4 นิ้ว 8 ดอก ซัพวูฟเฟอร์ 15 นิ้ว 1800 วัตต์

  Soundvision ACS-1500 ชุดตู้ลำโพง Active Column ขนาด 4 นิ้ว 8 ดอก ซัพวูฟเฟอร์ 15 นิ้ว 1800 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿25,900 ราคาปรกติ ฿39,900
  -35%
 17. Soundvision SVS-62W ตู้ลำโพงติดผนัง ขนาด 6.5 นิ้ว 2 ทาง 160 วัตต์ โวลท์ลาย 70/100V

  Soundvision SVS-62W ตู้ลำโพงติดผนัง ขนาด 6.5 นิ้ว 2 ทาง 160 วัตต์ โวลท์ลาย 70/100V

  ราคาพิเศษ ฿6,555 ราคาปรกติ ฿6,900
  -5%
 18. Soundvision DW-240D/BT (CB) ไมโครโฟนไร้สายดิจิตอล แบบคลิปหนีบคู่มาพร้อมแบบเกี่ยวคล้องหูคู่

  Soundvision DW-240D/BT (CB) ไมโครโฟนไร้สายดิจิตอล แบบคลิปหนีบคู่มาพร้อมแบบเกี่ยวคล้องหูคู่

  ราคาพิเศษ ฿11,900 ราคาปรกติ ฿13,900
  -14%
 19. Soundvision DW-HW4 ไมโครโฟน แบบคล้องหู (ไม่มีเครื่องรับ/ส่ง)

  Soundvision DW-HW4 ไมโครโฟน แบบคล้องหู (ไม่มีเครื่องรับ/ส่ง)

  ราคาพิเศษ ฿1,500 ราคาปรกติ ฿1,990
  -25%
 20. Soundvision DW-240D/BT (LV) ชุดไมโครโฟนหนีบปกเสื้อ ดิจิตอล เปลี่ยนช่องความถี่สัญญาณได้ 2×16 ชาแนล

  Soundvision DW-240D/BT (LV) ชุดไมโครโฟนหนีบปกเสื้อ ดิจิตอล เปลี่ยนช่องความถี่สัญญาณได้ 2×16 ชาแนล

  ราคาพิเศษ ฿9,900 ราคาปรกติ ฿11,900
  -17%
 21. Soundvision DW-240D/HT ชุดไมโครโฟนดิจิตอล มือถือคู่

  Soundvision DW-240D/HT ชุดไมโครโฟนดิจิตอล มือถือคู่

  ราคาพิเศษ ฿9,900 ราคาปรกติ ฿11,900
  -17%
 22. Soundvision SU-890D/BT (HW-X) ชุดไมโครโฟนคาดศรีษะคู่ ย่าน UHF

  Soundvision SU-890D/BT (HW-X) ชุดไมโครโฟนคาดศรีษะคู่ ย่าน UHF

  ราคาพิเศษ ฿10,900 ราคาปรกติ ฿12,900
  -16%
 23. Soundvision SU-890D/BT (LV-X) ชุดไมโครโฟนติดปกเสื้อ ย่าน UHF

  Soundvision SU-890D/BT (LV-X) ชุดไมโครโฟนติดปกเสื้อ ย่าน UHF

  ราคาพิเศษ ฿10,900 ราคาปรกติ ฿12,900
  -16%
 24. Soundvision SA-300BT มิกเซอร์แอมป์ 300 วัตต์ 5 โซน มีฟังก์ชั่น BLUETOOTH และ USB/SD player

  Soundvision SA-300BT มิกเซอร์แอมป์ 300 วัตต์ 5 โซน มีฟังก์ชั่น BLUETOOTH และ USB/SD player

  ราคาพิเศษ ฿15,105 ราคาปรกติ ฿15,900
  -5%
 25. Soundvision SA-150BT มิกเซอร์แอมป์ 150 วัตต์ 5 โซน มีฟังก์ชั่น BLUETOOTH และ USB/SD player

  Soundvision SA-150BT มิกเซอร์แอมป์ 150 วัตต์ 5 โซน มีฟังก์ชั่น BLUETOOTH และ USB/SD player

  ราคาพิเศษ ฿12,255 ราคาปรกติ ฿12,900
  -5%
 26. Soundvision SA-60BT มิกเซอร์แอมป์ 60 วัตต์ มีฟังก์ชั่น USB ,BLUETOOTH

  Soundvision SA-60BT มิกเซอร์แอมป์ 60 วัตต์ มีฟังก์ชั่น USB ,BLUETOOTH

  ราคาพิเศษ ฿7,505 ราคาปรกติ ฿7,900
  -5%
 27. Soundvision SA-60 WiFi มิกเซอร์แอมป์ 60 วัตต์ มีฟังก์ชั่น USB ,BLUETOOTH ,WiFi

  Soundvision SA-60 WiFi มิกเซอร์แอมป์ 60 วัตต์ มีฟังก์ชั่น USB ,BLUETOOTH ,WiFi

  ราคาพิเศษ ฿9,405 ราคาปรกติ ฿9,900
  -5%
 28. Soundvision D-8150 เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอล 8 ชาเนล 8×150 วัตต์ 8 โอห์ม

  Soundvision D-8150 เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอล 8 ชาเนล 8×150 วัตต์ 8 โอห์ม

  ราคาพิเศษ ฿29,925 ราคาปรกติ ฿31,500
  -5%
 29. Soundvision D-2850 เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอล 2 ช่อง 2×850 วัตต์ 8 โอห์ม

  Soundvision D-2850 เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอล 2 ชาเเนล 2×850 วัตต์ 8 โอห์ม

  ราคาพิเศษ ฿25,555 ราคาปรกติ ฿26,900
  -5%
 30. Soundvision D-2.6 เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอล 2 ชาเนล 2x650 วัตต์ 8 โอมห์

  Soundvision D-2.6 เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอล 2 ชาเนล 2x650 วัตต์ 8 โอมห์

  ราคาพิเศษ ฿20,805 ราคาปรกติ ฿21,900
  -5%
 31. Soundvision D-2250 เครื่องขยายเสียงแบบดิจิตอล 2 ชาแนล 2x250 วัตต์ 8 โอห์ม

  Soundvision D-2250 เครื่องขยายเสียงแบบดิจิตอล 2 ชาแนล 2x250 วัตต์ 8 โอห์ม

  ราคาพิเศษ ฿11,875 ราคาปรกติ ฿12,500
  -5%
 32. Soundvision DCS-100M สายต่อ JACK MIDI 8 PIN ยาว 100 เมตร

  Soundvision DCS-100M สายต่อ JACK MIDI 8 PIN ยาว 100 เมตร

  ราคาพิเศษ ฿9,025 ราคาปรกติ ฿9,500
  -5%
 33. Soundvision DCS-15M สายต่อ JACK MIDI 8 PIN ยาว 15 เมตร

  Soundvision DCS-15M สายต่อ JACK MIDI 8 PIN ยาว 15 เมตร

  ราคาพิเศษ ฿2,080 ราคาปรกติ ฿2,190
  -5%
 34. Soundvision DCS-10M สายต่อ JACK MIDI 8 PIN ยาว 10 เมตร

  Soundvision DCS-10M สายต่อ JACK MIDI 8 PIN ยาว 10 เมตร

  ราคาพิเศษ ฿1,510 ราคาปรกติ ฿1,590
  -5%
 35. Soundvision DCS-5M สายต่อ JACK MIDI 8 PIN ยาว 5 เมตร

  Soundvision DCS-5M สายต่อ JACK MIDI 8 PIN ยาว 5 เมตร

  ราคาพิเศษ ฿902 ราคาปรกติ ฿950
  -5%
 36. Soundvision DCS-0.5M สายต่อ JACK MIDI 8 PIN ยาว 0.5 เมตร

  Soundvision DCS-0.5M สายต่อ JACK MIDI 8 PIN ยาว 0.5 เมตร

  ราคาพิเศษ ฿370 ราคาปรกติ ฿390
  -5%
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-36 ของ 64

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
หน้า