Turbosound

Turbosound ลำโพง ตู้ลำโพง ไลน์อาเรย์ ตู้ลำโพงกลางแจ้ง PA Speaker ลำโพงกันน้ำ มีให้หลากหลายชนิด จะเน้นลำโพงที่เป็น ตู้ลำโพง ระบบเสียงตามสายภายในอาคาร PA สามารถนำไปใช้งานระบบ เครื่องเสียง หลายๆ แบบต่างๆ กันไป ตามความต้องการ เครื่องเสียงกลางแจ้ง Speaker ลำโพงกลางแจ้ง ตู้ลำโพง ตู้ลำโพงกลางแจ้ง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ตู้ลำโพงเบส ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง ตู้ลำโพงกันน้ำ ระบบเสียงตามสายภายในอาคาร
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-36 ของ 151

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. Turbosound PA-90 เสาลำโพงสูง 90 เซนติเมตร

  PA-90 เสาลำโพงสูง 90 เซนติเมตร

  ราคาพิเศษ ฿2,450 ราคาปรกติ ฿2,600
  -6%
 2. Turbosound PA-60 เสาลำโพงสูง 60 เซนติเมตร

  PA-60 เสาลำโพงสูง 60 เซนติเมตร

  ราคาพิเศษ ฿2,100 ราคาปรกติ ฿2,200
  -5%
 3. Turbosound PA-120 เสาลำโพงสูง 120 เซนติเมตร

  PA-120 เสาลำโพงสูง 120 เซนติเมตร

  ราคาพิเศษ ฿3,050 ราคาปรกติ ฿3,200
  -5%
 4. Turbosound TS-PC18B-1 ถุงคลุมลำโพงกันน้ำสำหรับลำโพง iQ18B

  iQ TS-PC18B-1 ถุงคลุมลำโพงกันน้ำสำหรับลำโพง iQ18B

  ราคาพิเศษ ฿2,650 ราคาปรกติ ฿2,800
  -5%
 5. Turbosound TS-PC15B-1 ถุงคลุมลำโพงกันน้ำสำหรับลำโพง iQ15B

  iQ TS-PC15B-1ถุงคลุมลำโพงกันน้ำสำหรับลำโพง iQ15B

  ราคาพิเศษ ฿2,350 ราคาปรกติ ฿2,500
  -6%
 6. Turbosound TS-PC15-1 ถุงคลุมลำโพงกันน้ำสำหรับลำโพง iQ15

  iQ TS-PC15-1 ถุงคลุมลำโพงกันน้ำสำหรับลำโพง iQ15

  ราคาพิเศษ ฿2,850 ราคาปรกติ ฿3,000
  -5%
 7. Turbosound TS-PC12-1 ถุงคลุมลำโพงกันน้ำสำหรับลำโพง iQ12

   iQ TS-PC12-1 ถุงคลุมลำโพงกันน้ำสำหรับลำโพง iQ12

  ราคาพิเศษ ฿2,200 ราคาปรกติ ฿2,300
  -4%
 8. Turbosound TS-PC10-1 ถุงคลุมลำโพงกันน้ำสำหรับลำโพง iQ10

  iQ TS-PC10-1 ถุงคลุมลำโพงกันน้ำสำหรับลำโพง iQ10

  ราคาพิเศษ ฿1,990 ราคาปรกติ ฿2,100
  -5%
 9. Turbosound TS-PC8-1 ถุงคลุมลำโพงกันน้ำสำหรับลำโพง iQ8

  iQ TS-PC8-1 ถุงคลุมลำโพงกันน้ำสำหรับลำโพง iQ8

  ราคาพิเศษ ฿1,900 ราคาปรกติ ฿2,000
  -5%
 10. Turbosound TBV123-FB ชุดแขวนลำโพงสำหรับลำโพงรุ่น BERLIN TBV123 และ BERLIN TBV118L

  BERLIN TBV123-FB ชุดแขวนลำโพงสำหรับลำโพงรุ่น BERLIN TBV123 และ BERLIN TBV118L

  ราคาพิเศษ ฿30,500 ราคาปรกติ ฿32,000
  -5%
 11. Turbosound TLX215L-WHB ชุดขนย้ายลำโพง รุ่น TLX215L

  LIVERPOOL TLX215L-WHB ชุดขนย้ายลำโพงของลำโพงรุ่น LIVERPOOL TLX215L

  ราคาพิเศษ ฿11,000 ราคาปรกติ ฿12,000
  -8%
 12. Turbosound TLX212L-WHB ชุดขนย้ายลำโพงของลำโพงรุ่น LIVERPOOL TLX212L

  TLX212L-WHB ชุดขนย้ายลำโพงของลำโพงรุ่น LIVERPOOL TLX212L

  ราคาพิเศษ ฿8,000 ราคาปรกติ ฿8,500
  -6%
 13. Turbosound TLX84-RC4 Rack สำหรับใส่ลำโพง LIVERPOOL TLX84

  LIVERPOOL TLX84-RC4 Rack สำหรับใส่ลำโพง LIVERPOOL TLX84

  ราคาพิเศษ ฿34,000 ราคาปรกติ ฿36,000
  -6%
 14. Turbosound TLX43-RC4 Rack สำหรับใส่ลำโพง LIVERPOOL TLX43

  LIVERPOOL TLX43 Rack สำหรับใส่ลำโพง LIVERPOOL TLX43

  ราคาพิเศษ ฿30,500 ราคาปรกติ ฿32,000
  -5%
 15. Turbosound TSTAND-01 ขาตั้งลำโพงแบบปรับได้

  TSTAND-01 ขาตั้งลำโพงแบบปรับได้

  ราคาพิเศษ ฿2,700 ราคาปรกติ ฿2,800
  -4%
 16. Turbosound TPOLEAJ-01 ขาตั้งลำโพงปรับระดับความสูงได้

  TPOLEAJ-01 ขาตั้งลำโพงปรับระดับความสูงได้

  ราคาพิเศษ ฿950 ราคาปรกติ ฿1,000
  -5%
 17. Turbosound iP3000-WHB ชุดขนย้ายลำโพงของลำโพงรุ่น iP3000

  iNSPIRE iP3000-WHB ชุดขนย้ายลำโพงของลำโพงรุ่น iP3000

  ราคาพิเศษ ฿5,200 ราคาปรกติ ฿5,500
  สินค้าหมด
  -5%
 18. Turbosound iP3000-TB กระเป๋าแบบกันน้ำ สำหรับลำโพงคอลัมน์ของ iP3000

  iNSPIRE iP3000-TB กระเป๋าแบบกันน้ำ สำหรับลำโพงคอลัมน์ของ iP3000

  ราคาพิเศษ ฿2,490 ราคาปรกติ ฿2,800
  -11%
 19. Turbosound iP3000-PC กระเป๋าแบบกันน้ำ สำหรับลำโพงซับวูฟเฟอร์ของ iP3000

  iNSPIRE iP3000-PC กระเป๋าแบบกันน้ำ สำหรับลำโพงซับวูฟเฟอร์ของ iP3000

  ราคาพิเศษ ฿2,490 ราคาปรกติ ฿2,800
  -11%
 20. Turbosound iP1000-PC กระเป๋าแบบกันน้ำ สำหรับลำโพงซับ iP1000

  iNSPIRE iP1000-PC กระเป๋าแบบกันน้ำ สำหรับลำโพงซับวูฟเฟอร์ของ iP1000

  ราคาพิเศษ ฿1,790 ราคาปรกติ ฿2,000
  -10%
 21. Turbosound iP1000-TB กระเป๋าแบบกันน้ำ สำหรับลำโพงคอลัมน์ของ iP1000

  iNSPIRE iP1000-TB กระเป๋าแบบกันน้ำ สำหรับลำโพงคอลัมน์ของ iP1000

  ราคาพิเศษ ฿1,790 ราคาปรกติ ฿2,000
  สินค้าหมด
  -10%
 22. Turbosound iP2000-PC กระเป๋าแบบกันน้ำ สำหรับลำโพงซับวูฟเฟอร์ของ iP2000

  iNSPIRE iP2000-PC กระเป๋าแบบกันน้ำ สำหรับลำโพงซับวูฟเฟอร์ของ iP2000

  ราคาพิเศษ ฿1,790 ราคาปรกติ ฿2,000
  -10%
 23. Turbosound iP2000-TB กระเป๋าแบบกันน้ำ สำหรับลำโพงคอลัมน์ของ iP2000

  iNSPIRE iP2000-TB กระเป๋าแบบกันน้ำ สำหรับลำโพงคอลัมน์ของ iP2000

   
   

   

   

  ราคาพิเศษ ฿1,790 ราคาปรกติ ฿2,000
  -10%
 24. Turbosound MS215-VT ชุดขนย้ายลำโพงของลำโพงรุ่น MS215

  MANCHESTER MS215-VT ชุดขนย้ายลำโพงของลำโพงรุ่น MS215

  ราคาพิเศษ ฿36,100 ราคาปรกติ ฿38,000
  -5%
 25. Turbosound MV212-VT ชุดขนย้ายลำโพงแนวตั้งจำนวน 4 ตู้ ของลำโพงรุ่น MV212

  MANCHESTER MV212-VT ชุดขนย้ายลำโพงแนวตั้งจำนวน 4 ตู้ ของลำโพงรุ่น MV212

  ราคาพิเศษ ฿36,100 ราคาปรกติ ฿38,000
  -5%
 26. Turbosound MAN-FG ชุดแขวนลำโพง สำหรับรุ่น MANCHESTER

  MANCHESTER MAN-FG ชุดแขวนลำโพง สำหรับรุ่น MANCHESTER

  ราคาพิเศษ ฿76,000 ราคาปรกติ ฿80,000
  -5%
 27. Turbosound iQ15-WB ชุดแขวนลำโพงสำหรับรุ่น iQ15

   iQ15-WB ชุดแขวนลำโพงสำหรับรุ่น iQ15

  ราคาพิเศษ ฿5,400 ราคาปรกติ ฿5,500
  -2%
 28. Turbosound iQ12-WB ชุดแขวนลำโพงสำหรับรุ่น iQ12

  iQ12-WB ชุดแขวนลำโพงสำหรับรุ่น iQ12

  ราคาพิเศษ ฿4,500 ราคาปรกติ ฿4,600
  -2%
 29. Turbosound iQ10-WB ชุดแขวนลำโพงสำหรับรุ่น iQ10

   iQ10-WB ชุดแขวนลำโพงสำหรับรุ่น iQ10

  ราคาพิเศษ ฿4,100 ราคาปรกติ ฿4,200
  -2%
 30. Turbosound iQ8-WB ชุดแขวนลำโพงสำหรับรุ่น iQ8

  iQ8-WB ชุดแขวนลำโพงสำหรับรุ่น iQ8

  ราคาพิเศษ ฿3,600 ราคาปรกติ ฿3,700
  สินค้าหมด
  -3%
 31. Turbosound TLX84-FLB ชุดแขวนลำโพงไลน์อาเรย์ สำหรับ TLX84 และ TLX215L

  LIVERPOOL TLX84-FLB ชุดแขวนลำโพงไลน์อาเรย์ สำหรับ TLX84 และ TLX215L

  ราคาพิเศษ ฿57,000 ราคาปรกติ ฿60,000
  -5%
 32. Turbosound TLX43-FLB ชุดแขวนลำโพง TLX43 และ TLX212L

  LIVERPOOL TLX43-FLB ชุดแขวนลำโพงไลน์อาเรย์ สำหรับ TLX43 และ TLX212L แบบแขวน และ Stacked พื้น

  ราคาพิเศษ ฿24,290 ราคาปรกติ ฿25,000
  -3%
 33. Turbosound TCS218B-R ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 2x18 นิ้ว 6,400 วัตต์ กันน้ำ รองรับ IP54

  ATHENS TCS218B-R ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 2x18 นิ้ว 6,400 วัตต์ กันน้ำ รองรับ IP54

  ราคาพิเศษ ฿71,000 ราคาปรกติ ฿75,000
  -5%
 34. Turbosound TCS218B-AN ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์พร้อมขยายเสียง 6,000 วัตต์ 2X18 นิ้ว

   ATHENS TCS218B-AN ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์พร้อมขยายเสียง 6,000 วัตต์ 2X18 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿90,500 ราคาปรกติ ฿95,000
  -5%
 35. Turbosound TCS218B ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 2x18 นิ้ว 6,400 วัตต์

  ATHENS TCS218B ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 2x18 นิ้ว 6,400 วัตต์
  ราคาพิเศษ ฿66,500 ราคาปรกติ ฿70,000
  -5%
 36. Turbosound TCS212B ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 2x12 นิ้ว 3,200 วัตต์

  ATHENS CS212B ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 2x12 นิ้ว 3,200 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿30,500 ราคาปรกติ ฿32,500
  -6%
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-36 ของ 151

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า