Conference ไมค์ชุดประชุม

ไมค์ชุดประชุม Conference microphone ไมโครโฟนประชุม ไมโครโฟน conference อุปกรณ์ประชุมออนไลน์ ประชุม conference ไมค์ประชุม ประชุม conference ไมโครโฟน ประชุมออนไลน์ คอนเฟอร์เร้น ไมค์ประชุมออนไลน์ ชุดประชุม conference ประชุมคอนเฟอเรนซ์ ติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุม ไมค์ประชุมตั้งโต๊ะ ชุดไมค์ประชุม bosch conference call yealink meeting คอนเฟอเรนซ์ conference microphone ประชุม conference คอนเฟอร์เร้น ไมค์ประชุมออนไลน์ ประชุมคอนเฟอเรนซ์ อุปกรณ์ประชุมออนไลน์ conference call yealink meeting คอนเฟอเรนซ์ conference microphone ออกแบบจัดชุดเครื่องเสียง ไมโครโฟนชุดประชุม เครื่องเสียงห้องประชุม Bosch Shure TOA ไมค์โครโฟนชุดประชุม ระบบประชุม.com ชุดไมค์ประชุมไร้สาย Soundvision ไมค์ก้าน ไมค์ชุดประชุม ไมค์โครโฟนชุดประชุม ชุดประชุม bosch รวมแหล่งเครื่องเสียงห้องประชุม ไมโครโฟนชุดประชุม ไมโครโฟน ห้องประชุม ไมค์ประชุม ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ เครื่องเสียงห้องอบรม เครื่องเสียงห้องสัมมนา เครื่องสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียงห้องประชุม bosch ไมค์ประชุม ชุดไมค์ประชุมไร้สาย toa ไมโครโฟนห้องประชุม ไมค์ประชุมระบบดิจิตอล Prachum.com Conference, Wireless Tour Guide Systems ไมโครโฟน ชุดประธาน, ไมโครโฟนชุด ผู้ร่วมประชุม ไมค์ ชุดประชุม ระบบเสียง ชุดประชุม บันทึกเสียง MP3 ได้ใน ห้องประชุม ไมโครโฟนประชุม ชุดประชุม.com

เลือกซื้อโดย
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. DSPPA D6801 | ตัวควบคุมชุดไมค์ประชุม Digital Wireless Conference System Host

       D6801 is a 2.4G digital wireless conference system host, this product sound transmission and control signals adopt 2.4GHz universal frequency processing, can support 255 units to use per one host controller. And it has automatic interference detection function. When an interference signal is found, it can allocate another frequency to avoid interference signal. Used mature 2.4GHz ADFHSS technology to increase the security. There are 4 conference modes : first-in first-out (FIFO), limitation of speaking, chairman only, time- limited speak mode. Speaking people allow 4 people at most. Chairman unit 1 -4 people, delegate unit 1-4 people. D6801 has the function of video-tracking when connect with camera, there are 4 ways video signal input and 2 ways video signal output. Large LCD 240*128 dot matrix screen show working status.

  ราคาติดต่อฝ่ายขาย

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ฿0
  สอบถามราคา
 2. DSPPA D6803L | ไมค์ประชุมไร้สายสำหรับผู้ร่วมผู้ร่วมประชุม

       D6802 & D6803 are 2.4G digital wireless conference system microphones. D6802 is a chairman unit and D6803 is a delegate unit. It has high fidelity microphone head, condenser pickup head, provides the top definition and directivity, light ring display working condition. It has LCD screen display working condition and equip with prior-button to control delegate unit speak, press the button can be mandatory to cut off the delegate to speech. Use 1.5V AA battery, pay attention to distinguish the positive and negative when replace the battery.

  ราคาติดต่อฝ่ายขาย

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ฿0
  สอบถามราคา
 3. DSPPA D6802L | ไมโครโฟนประชุมไร้สาย (2.4GHz) สำหรับประธาน

       D6802 & D6803 are 2.4G digital wireless conference system microphones. D6802 is a chairman unit and D6803 is a delegate unit. It has high fidelity microphone head, condenser pickup head, provides the top definition and directivity, light ring display working condition. It has LCD screen display working condition and equip with prior-button to control delegate unit speak, press the button can be mandatory to cut off the delegate to speech. Use 1.5V AA battery, pay attention to distinguish the positive and negative when replace the battery.

  ราคาติดต่อฝ่ายขาย

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ฿0
  สอบถามราคา
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า

  ไมโครโฟนประชุมหรือไมค์ชุดประชุม (Conference Microphone) เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา หรือสถานการณ์ที่มีการสื่อสารกลุ่มในห้องประชุมหรือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไมโครโฟนประเภทนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมการประชุม โดยมุ่งเน้นที่ความชัดเจนของเสียง การลดเสียงรบกวน และการจับเสียงจากผู้พูดหลายคนได้ในเวลาเดียวกัน

คุณสมบัติของไมค์ชุดประชุม

 1. ความสามารถในการจับเสียง: ออกแบบมาเพื่อจับเสียงได้จากทิศทางหลายๆ ทิศทาง ช่วยให้ผู้พูดจากที่นั่งต่างๆ สามารถถูกบันทึกเสียงได้อย่างชัดเจน
 2. ลดเสียงรบกวน: มีคุณสมบัติในการลดหรือตัดเสียงรบกวนจากภายนอก เช่น เสียงคลิกเมาส์ คีย์บอร์ด หรือเสียงอื่นๆ ที่ไม่ต้องการ
 3. การเชื่อมต่อ: สามารถเชื่อมต่อได้หลายวิธี ทั้งแบบมีสาย (ผ่าน USB หรือ XLR) และแบบไร้สาย เพื่อความสะดวกในการจัดวางและใช้งาน
 4. ดีไซน์: มักมีการออกแบบที่เรียบง่ายและมืออาชีพ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในห้องประชุม

การใช้งานไมค์ชุดประชุม

 1. ห้องประชุมในองค์กร: ใช้สำหรับประชุมภายในองค์กร ทั้งในห้องประชุมขนาดเล็กไปจนถึงห้องประชุมขนาดใหญ่
 2. วิดีโอคอนเฟอเรนซ์: ใช้ในการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อให้การสื่อสารระหว่างผู้ประชุมที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
 3. สัมมนาและการบรรยาย: ใช้ในการจัดกิจกรรมที่มีการพูดคุยหรือบรรยาย เพื่อให้เสียงของผู้พูดสามารถถูกจับได้อย่างชัดเจนและเพื่อให้ผู้ฟังสามารถติดตามเนื้อหาได้อย่างเข้าใจ

การเลือกไมค์ชุดประชุม

 1. ประเภทของไมค์: พิจารณาประเภทของไมค์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นแบบไดเร็กชั่นแนล (เพื่อจับเสียงจากทิศทางเฉพาะ) หรือแบบออมนิไดเร็กชั่นนัล (เพื่อจับเสียงจากทิศทางหลายๆ ทิศทาง)
 2. ความต้องการเรื่องเสียงรบกวน: หากห้องประชุมของคุณมีเสียงรบกวนมาก อาจต้องการไมค์ที่มีคุณสมบัติการลดเสียงรบกวนอย่างดี
 3. ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ: พิจารณาการเชื่อมต่อที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือไร้สาย ตามที่สถานการณ์การใช้งานของคุณต้องการ

การมีไมค์ชุดประชุมที่เหมาะสมจะช่วยให้การประชุมหรือการสื่อสารของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทุกคนในการประชุมสามารถได้ยินและถูกได้ยินอย่างชัดเจน