วิธีจัดส่งสินค้า Delivery

ส่งสินค้าโดย

บริษัทขนส่งเอกชน DHL Nim Express และ EMS

วันจัดส่งสินค้า

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

- นโยบายการจัดส่งสินค้า Delivery

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าพร้อมใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน
 • บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
 • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (Tracking number) ไปทาง Email
 • จัดส่งฟรี FREE ทั่วประเทศไทย เมื่อทำการสั่งซื้อ บนเว็บไซต์ เกิน 1,499 บาท จัดส่งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดโดย บริษัทขนส่ง, NimExpress หรือ EMS หรือขนส่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ต่างประเทศคิดค่าจัดส่ง ตามระยะทาง น้ำหนัก, ขนาดของสินค้า วันนี้ ถึง 30/12/2023
 • * หลังจากนั้นคิดค่าจัดส่ง กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดโดย บริษัทขนส่ง NimExpress เมื่อสั่งซื้อสินค้าเกิน 1,499 บาท ถ้าต่ำกว่า 1,499 บาท คิดค่าจัดส่ง 100 บาท * ไม่รวมติดตั้งและทดสอบเครื่อง สินค้ามีประกันตามยี้ห้อและรุ่นสินค้า
 • จัดส่งสินค้าทาง EMS โดยไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียนโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทเอกชน ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2-3 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาติดต่อทางบริษัทฯ หรือทางบริษัทจัดส่ง ค่าจัดส่งสินค้าเป็นไปตามอัตราไปรษณีย์หรือตามบริษัทจัดส่ง
 • จัดส่งด่วนโดยพนักงานส่งสินค้า เขตกรุงเทพ สินค้าถึงมือท่านภายใน 8 ชั่วโมง (หลังส่งใบสั่งซื้อ 1 วัน) ค่าจัดส่ง 300 บาท
 • บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองภายใน 1-2 วันทำการ
 • ในกรณีลูกค้าอยู่นอกเขตอำเภอเมืองลูกค้าจะได้รับสินค้า 2-3 วันทำการ
 • กรณีจัดส่งด่วน กรุงเทพ ชั้นใน คิดในอัตรา 300 บาท ต่อเที่ยว
 • กรณีจัดส่งด่วน กรุงเทพ ชั้นนอก คิดในอัตรา 350-1,000 บาท ต่อเที่ยว
 • กรณีจัดส่งด่วน เมื่อสั่งซื้อสินค้า เกิน 10,000 บาท จะไม่คิดค่าขนส่ง โดยจะจัดส่งโดยพนักงาน messenger แต่ จะเป็นการส่งสินค้าไม่มีการติดตั้ง
 • สอบถามการจัดส่งสินค้า โทร: 02-991-8600 ต่อ 141

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • จัดส่งฟรี Free ทั่วประเทศไทย เมื่อทำการสั่งซื้อ บนเว็บไซต์ เกิน 1,499 บาท จัดส่งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดโดย บริษัทขนส่ง, NimExpress หรือ EMS หรือขนส่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ต่างประเทศคิดค่าจัดส่ง ตามระยะทาง น้ำหนัก, ขนาดของสินค้า วันนี้ ถึง 30/12/2023

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 • เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทาง บริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว
 • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

- นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า และการคืนเงิน

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 5 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
 • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
 • สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
 • เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ บริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จำกัด โทร. 0-2991-8600

การเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน

หมายเหตุ: การเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ของบริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จำกัด

1. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน หากสินค้านั้นๆ มีสภาพไม่ครบสมบูรณ์ 100 % รวมถึงอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้นๆ (หากมี) ได้เกิดการสูญหาย หรือ ไม่ครบตามที่ทางบริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จำกัด ได้ทำการจัดส่งไป ลูกค้าไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ครบตามจำนวนเต็มที่ลูกค้าได้ทำการจ่ายเงินของสินค้านั้นๆ บริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จำกัด จะเป็นผู้ประเมินราคาตามสภาพของสินค้าเท่านั้น

2. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ตั้งแต่ 5 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน ลูกค้าสามารถเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงินได้ เฉพาะสินค้าที่มีสภาพครบสมบูรณ์ 100% เท่านั้น หากสินค้านั้นๆ มีสภาพไม่ครบ 100 % รวมถึงอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้นๆ (หากมี) ได้เกิดการสูญหาย หรือ ไม่ครบตามที่ทางบริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จำกัด ได้ทำการจัดส่งไป ลูกค้าไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ครบตามจำนวนเต็มที่ลูกค้าได้ทำการจ่ายเงินของสินค้านั้นๆ บริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จำกัด จะเป็นผู้ประเมินราคาตามสภาพสินค้าเท่านั้น

3. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน นับตั้งแต่ลูกค้า ได้รับสินค้าไปเกิน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือขนส่งนั้นๆ ที่บริษัทได้ส่งออกไป ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงินได้ ทุกกรณีใดๆทั้งสิ้น

4. (จากข้อ 3.) ลูกค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงินได้ หากสินค้าเกิดการเสียหายหรือชำรุด ลูกค้าสามารถแจ้งซ่อมหรือเคลมประกันสินค้ากับบริษัทที่เป็นเจ้าของของผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆ ค่าใช้จ่ายในการรับส่งสินค้า ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายดำเนินการกับขนส่ง หรือฝ่ายจัดส่งนั้นๆ (เฉพาะสินค้าที่มีการรับประกันเท่านั้น) โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆ ด้วยตนเอง

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า/นโยบายการยกเลิก/คืนสินค้า หรือบริการของทางร้านค้า ข้อมูลดังนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
 • บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 • บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • ถ้าสั่งซื้อสินค้าแล้วสินค้า ในสต๊อก ไม่ครบตามต้องการ (ของลูกค้า) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินตามยอดที่โอนหรือรับมาจากบัตร Visa/MasterCard (หักค่าธรรมเนียมธนาคาร 4 %) หรือลูกค้าสามารถรอสินค้า ที่จะเข้ามาใน งวดถัดไปได้
 • ถ้าสั่งซื้อสินค้าด้วยด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอเน็ต (Auto)** หรือโอนเงินสด แล้วสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับรายละเอียดที่แจ้งไว้ สามารถส่งเปลื่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 10 วัน แล้วรับเงินคืนภายใน 7 วัน*
 • ถ้าสั่งซื้อสินค้าด้วยด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอเน็ต (Auto) หรือโอนเงินสด แล้วไม่ต้องการสินค้ารุ่นเดิม ลูกค้าสามารถ เปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่น ที่มีมูลค้าสินค้า ตามยอดเงินได้ เปลื่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน
 • ในกรณีที่ตัดเงินด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอเน็ต (Auto) เช่น Visa/MasterCard, Paysbuy หรือโอนเงินสด แล้วต้องการ ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าสามารถทำได้ โดยโทรแจ้งที่บริษัทฯ ในเวลาทำการ ที่เบอร์โทรศัพท์: 02-991-8600 และทางเราจะยกเลิกให้
 • ในกรณีต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับทางบริษัท สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่แกะกล่องใช้งาน ไม่มีรอย ขีดข่วน

* ในกรณีต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับทางบริษัท สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่แกะกล่องใช้งาน ไม่มีรอย ขีดข่วน

* ในกรณีคืนเงิน ภายใน 7 วันทำการ (หักค่าธรรมเนียมธนาคาร Visa/MasterCard, Paysbuy 4 %) ไม่นับวันหยุดธนาคาร หรือ วันหยุดราชการ

** ในกรณีคืนเงิน ที่ตัดเงินด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอเน็ต (Auto) เช่น Visa/MasterCard, Paysbuy อาจมี ค่าทำเนียม ตามธนาคาร กำหนด

- นโยบายการรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ www.audiocity.co.th มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 ปี (ยกเว้นสินค้าบางรุ่น) เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อดังนี้

 • ลูกค้านำสินค้าเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้าที่บริษัทฯ
 • โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจเช็คที่ร้านลูกค้า
 • ในกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ลูกค้าจัดส่งสินค้าเข้าบริษัทฯ

เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้

 • ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
 • ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
 • ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

 • สินค้าหมดประกัน
 • ไม่มี Void ของทางบริษัท
 • Void ของบริษัทฯ ฉีกขาด
 • สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หน้าจอมีรอยขูดขีด
 • สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข
 • ลำโพง, เพาเวอร์แอมป์ บางรุ่นบางยี่ห้อ

ตรวจสอบความคืบหน้า

เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทางอีเมล์ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่ ที่เบอร์โทรศัพท์: 02-991-8600, 02-105-4445, 086-514-5515, [email protected] ออดิโอซิตี้ เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ 9.00-17.30 น. และที่ลิ้งค์ EMS Track,NimExpress Track