PZent

PZent ชุดทัวร์ไกร์ ชุดแปลภาษา ทัวร์ไกด์ ไมโครโฟรทัวร์ไกด์ Tour Guide System PZent ชุดไมโครโฟนไร้สาย ทัวร์ไกด์ เหมาะกับงานพาเยี่ยมชมโรงงาน และสถานที่ต่าง ๆ ใช้ร่วมกับชุดหูฟังทัวร์ไกด์ ชุดแปลภาษา (Language packs) ระบบเสียงในห้องประชุม ชุดหูฟังทัวร์ไกด์ PZent ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ ไมโครโฟนเยี่ยมชมโรง สำหรับการบรรยายที่ ผู้ฟัง และผู้บรรยาย เดินขณะบรรยาย เยี่ยมชมโรงงาน ไกด์ ล่าม ไกด์นำเที่ยว ประชุม บรรยายแบบพกพา เช่น เดินชมโรงงาน รับฟังได้ ทำเป็นเครื่องรับ-ส่ง
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

15 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. Pzent Pair‐R40 | กระเป๋าชาร์จแบตเตอรี่ Charger 40 Slots Wireless tour guide system

       กระเป๋าชาร์จแบตเตอรี่ Charger 40 Slots Wireless tour guide system สะดวกสบายในการชาร์จไฟและเก็บอุปกรณ์ ใช้ระยะเวลาชาร์จ 3 ชั่วโมง มีไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จ

  **ราคาต่อตัว** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  !!ไม่รวม Pair‐T!!

  หมายเหตุ :

  • -ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • -หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿26,500 ราคาปรกติ ฿32,000
  -17%
 2. Pzent Pair‐R20 | กระเป๋าชาร์จแบตเตอรี่ Charger 20 Slots Wireless tour guide system

       กระเป๋าชาร์จแบตเตอรี่ Charger 20 Slots Wireless tour guide system ออกแบบให้มีความสวยงาม เรียบหรูและแข็งแรง สะดวกสบายในการชาร์จไฟและเก็บอุปกรณ์

  **ราคาต่อตัว** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  !!ไม่รวมPair‐T!!

  หมายเหตุ :

  • -ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • -หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿17,800 ราคาปรกติ ฿20,900
  -15%
 3. Pzent Pair‐R | อุปกรณ์สำหรับผู้ผัง Receiver Wireless tour guide system

  ออกแบบให้มีความสวยงาม เรียบหรู มีน้ำหนักเบาและทนทาน ตัวReceiver มีระบบ Auto Scan ในการหา channel ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องถึง 9 ชั่วโมง

  **ราคาต่อตัว** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ :

  • - มีสีดำและสีขาว
  • - ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • - หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿6,290 ราคาปรกติ ฿7,100
  -11%
 4. PZent PAir-T | อุปกรณ์สำหรับผู้บรรยาย Transmitter Wireless tour guide system

       อุปกรณ์สำหรับผู้บรรยาย ใช้งานได้ไกลถึง 100 เมตร 58 ช่องสัญญาณ มีระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องถึง 9 ชั่วโมง ปราศจากสาย เป็นเหมือนไมค์ถือปกติทั่วไป

  **ราคาต่อตัว** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ :

  • -ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • -หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

   

  ราคาพิเศษ ฿7,900 ราคาปรกติ ฿8,300
  -5%
 5. PZent NE350 | ชุดหูฟังไมค์ สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ (P-Stalk รุ่น SH350G)

  ชุดหูฟังไมค์ สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ (P-Stalk รุ่น SH350G)

   

  **ราคาต่อตัว** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ :

  • -ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • -หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿2,650 ราคาปรกติ ฿3,000
  -12%
 6. PZent SME (D) 320 | ชุดหูฟังหนีบหู สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ (P-Stalk รุ่น SH350G)

   SME (D) 320 ชุดหูฟังหนีบหู สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ (P-Stalk รุ่น SH350G)

   

  **ราคาต่อตัว** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ :

  • -ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • -หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿809 ราคาปรกติ ฿920
  -12%
 7. PZent SSE320 | ชุดหูฟังไมค์ สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ (P-Stalk รุ่น SH350G)

  SSE320 ชุดหูฟังไมค์ สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ (P-Stalk รุ่น SH350G)

   

  **ราคาต่อตัว** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ :

  • -ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • -หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿809 ราคาปรกติ ฿920
  -12%
 8. PZent SPM320 | ไมค์แบบหนีบกับเสื้อ สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ (P-Stalk รุ่น SH350G)

  SPM320 ไมค์แบบหนีบกับเสื้อ สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ (P-Stalk รุ่น SH350G)

   

  **ราคาต่อตัว** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ :

  • -ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • -หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿924 ราคาปรกติ ฿1,050
  -12%
 9. PZent SSM320 ไมค์สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ (P-Stalk รุ่น SH350G)

  SSM320 ไมค์สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ (P-Stalk รุ่น SH350G)

   

  **ยกเลิกจำหน่าย**

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ฿0
  สอบถามราคา
 10. PZent SMB-320 | ชุดหูฟังพร้อมไมค์แบบครอบศีรษะ

  ชุดหูฟังพร้อมไมค์แบบครอบศีรษะ สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ (P-Stalk รุ่น SH350G)

   

  **ราคาต่อตัว** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ :

  • -ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • -หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿1,780 ราคาปรกติ ฿2,015
  -12%
 11. PZent Case Bag CB350 | กระเป๋าใส่เครื่องชาร์ทไฟ สำหรับ CB350

  กระเป๋าเคสท์แข็ง CB350 สำหรับเก็บอุปกรณ์ชุด P-Stalk สำหรับ CB350

   

  **ราคาต่อใบ** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ :

  • -ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • -หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿5,700 ราคาปรกติ ฿6,500
  -12%
 12. PZent CB350 SET | เครื่องชาร์จพร้อมกระเป๋า

       ออกแบบให้เป็นทั้งกระเป๋าเก็บอุปกรณ์และชาร์จแบตเตอรี่ในตัว สามารถชาร์จได้จำนวน 10 ชิ้น ระยะเวลาในการชาร์จ 2 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีระบบ Over Charge Protection หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็ม น้ำหนักเบาการออกแบบเรียบหรูและดูทันสมัย เมื่อชาร์จจนแบตเตอรี่เต็ม จะแสดงสัญลักษณ์เป็นสีเขียว และขณะกำลังชาร์จจะเป็นสีแดง

  **ราคาต่อชุด** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  !!ยังไม่รวมเครื่อง SH350G!!

  ในชุดจะประกอบด้วย :

  • -10 Bay Charger Box จำนวน 1 ชิ้น
  • -Hard Case จำนวน 1 กล่อง

  หมายเหตุ :

  • -ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • -หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿14,000 ราคาปรกติ ฿16,000
  -12%
 13. PZent Charger CB350 |เครื่องชาร์ทไฟ สำหรับ CB350

       ออกแบบให้เป็นทั้งกระเป๋าเก็บอุปกรณ์และชาร์จแบตเตอรี่ในตัว สามารถชาร์จได้จำนวน 10 ชิ้น ระยะเวลาในการชาร์จ 2 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีระบบ Over Charge Protection หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็ม น้ำหนักเบาการออกแบบเรียบหรูและดูทันสมัย เมื่อชาร์จจนแบตเตอรี่เต็ม จะแสดงสัญลักษณ์เป็นสีเขียว และขณะกำลังชาร์จจะเป็นสีแดง

  **ราคาต่อตัว** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  !!ยังไม่รวมเครื่อง SH350G!!

  ในชุดจะประกอบด้วย :

  • - 10 Bay Charger จำนวน 1 ตัว

  หมายเหตุ :

  • -ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • -หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿8,300 ราคาปรกติ ฿9,500
  -13%
 14. Pzent SH350G-B | เครื่องช่วยแปลภาษา 2 ทาง พูดคุยโต้ตอบได้ 40 CH. ระยะ 200 เมตร เครื่องสีดำ

       SH350G+NE350 (Clear Talk with noise reduction) เครื่องช่วยแปลภาษา แบบ 2 ทาง พูดคุยโต้ตอบได้ 40 ช่อง ระยะ 200 เมตร Feature อุปกรณ์เป็นทั้งภาครับและภาคส่งในตัวเดียวกัน (Master / Slave) สื่อสารได้ทั้ง 2 ทิศทางในกลุ่มอุปกรณ์เดียวกัน ใช้งานได้กว่า 40 ช่องสัญญาณ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องเล่น MP3 , iPod , iPhone สนทนาพร้อมกันได้สูงสุดถึง 6 คน IP54 ป้องกันฝุ่นและน้ำ ใช้คลื่นความถี่ 2.4G ใช้งานได้ไกลถึง 500 เมตร (ในพื้นที่โล่ง) ใช้ได้ถึง 10 ชั่วโมง

  **ราคาต่อชุด** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  ในชุดจะประกอบด้วย :

  • - SH350G (Two Ways Transmitter)จำนวน 1 ตัว
  • - NE‐350 (Clear Talk with Noise Reduction)จำนวน 1 ตัว
  • - USB Cable จำนวน 1 เส้น

  หมายเหตุ :

  • -ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • -หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

   

  ราคาพิเศษ ฿9,200 ราคาปรกติ ฿11,500
  -20%
 15. Pzent SH350G |เครื่องช่วยแปลภาษา แบบ 2 ทาง พูดคุยโต้ตอบได้ 40 ช่อง ระยะ 200 เมตร

  ระดับคะแนน:
  100%

       SH350G+NE350 (Clear Talk with noise reduction) เครื่องช่วยแปลภาษา แบบ 2 ทาง พูดคุยโต้ตอบได้ 40 ช่อง ระยะ 200 เมตร Feature อุปกรณ์เป็นทั้งภาครับและภาคส่งในตัวเดียวกัน (Master / Slave) สื่อสารได้ทั้ง 2 ทิศทางในกลุ่มอุปกรณ์เดียวกัน ใช้งานได้กว่า 40 ช่องสัญญาณ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องเล่น MP3 , iPod , iPhone สนทนาพร้อมกันได้สูงสุดถึง 6 คน IP54 ป้องกันฝุ่นและน้ำ ใช้คลื่นความถี่ 2.4G ใช้งานได้ไกลถึง 500 เมตร (ในพื้นที่โล่ง) ใช้ได้ถึง 10 ชั่วโมง

  **ราคาต่อชุด** (ราคารวม VAT 7% แล้ว)

  ในชุดจะประกอบด้วย :

  • - SH350G (Two Ways Transmitter)จำนวน 1 ตัว
  • - NE‐350 (Clear Talk with Noise Reduction)จำนวน 1 ตัว
  • - USB Cable จำนวน 1 เส้น

  หมายเหตุ :

  • -ไม่สามารถนำส่วนลดเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • -หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูล 

  Tel: 02-991-8600086-514-5515

  ราคาพิเศษ ฿9,200 ราคาปรกติ ฿11,500
  -20%
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

15 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า