ตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (NBTC) การใช้อุปกรณ์ไมโครโฟนไร้สายที่ทำงานในย่าน UHF ความถี่ 794MHz ถึง 806MHz จะถูกห้ามใช้งานตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป หากในปัจจุบันมีการใช้ ไมโครโฟนไร้สายและอุปกรณ์ระบบไร้สาย ที่ทำงานในย่านความถี่นี้อยู่ ควรวางแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่ใหม่ที่ถูกต้อง

     เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานปรับตัวเข้ากับการใช้งานคลื่นความถี่ใหม่นี้ ทางบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด (บริษัทฯ) จึงมีนโยบาย "โปรแกรมส่วนลด สำหรับไมโครโฟนไร้สายและอุปกรณ์ระบบไร้สาย (ประเทศไทย)" ซึ่งช่วยให้คุณสามารถนำไมโครโฟนไร้สายและอุปกรณ์ระบบไร้สาย ที่มีอยู่ของคุณไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Shure หรือ ยี่ห้ออื่นๆ เพื่อนำมาคืนและรับส่วนลด เมื่อซื้อไมโครโฟนไร้สายและอุปกรณ์ระบบไร้สาย ในคลื่นความถี่ใหม่ของ Shure โดยข้อเสนอส่วนลดนี้สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการลงทะเบียน (สำหรับช่องทางออนไลน์)

 1. ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมการรับส่วนลด
 2. กรอกแบบฟอร์ม 
 3. เลือก "แบบฟอร์มการขอส่วนลด"
 4. หลังจากกดเข้าสู่หน้า “แบบฟอร์มการขอส่วนลด” แล้วจะเข้าสู้หน้า “คำชี้แจ้งการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล” โดยให้เลื่อนไปที่ด้านล่าง แล้วกด “เครื่องหมายถูกต้อง” ที่ช่องสี่เหลี่ยม และเลือก ถัดไป
 5. กรอกข้อมูลผู้ติดต่อให้ครบถ้วน และแจ้งรายการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำมาแลกเพื่อรับส่วนลด พร้อมทั้งระบรุ่นสินค้า SHURE ที่ต้องการซื้อ
 6. หลังจากกรอกข้อมูลผู้ติดต่อครบถ้วน จะเข้าสู้หน้าสอบถามข้อมูลทั่วไป ลูกค้าจะต้องเลือกข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือก “ส่งแบบสอบถาม”
 7. หลังจากส่งแบบฟอร์มจะเข้าสู่หน้าขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน และจะมีอีเมล์ส่งให้ 2 ฉบับ
 8. อีเมล์ฉบับที่ 2 จะเป็นแบบฟอร์มเพื่อให้ลูกค้า Print เพื่อนำมายืนยันการลงทะเบียน

หลักเกณฑ์การซื้อสินค้า

 • ส่วนลดการซื้อจะเป็นแบบต่อ 1 ชาแนล (Channel) ซึ่งสิทธิ์ในการได้รับส่วนลดจะเป็นตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยจำนวนชาแนล (Channel) ที่นำมาเปลี่ยนจะต้องเท่ากับจำนวนชาแนล (Channel) ที่ชื้อใหม่
 • สำหรับบางผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ (Receiver) อาจมีช่องรับสัญญาณได้หลายชาแนล (Multiple Channel)
 • ประเภทของเครื่องรับสัญญาณ (Receiver) จะรวมถึงเครื่องรับแบบวางโต๊ะ (Tabletop) เครื่องรับแบบติดกล้อง (Camera mount) เครื่องรับแบบพกพา (Bodypack) และ เครื่องรับแบบติดตั้งในแร็ค (Rack mount)
 • ประเภทเครื่องส่งสัญญาณ (Transmitter) จะรวมถึงไมโครโฟนแบบมือถือ (Handheld), เครื่องส่งแบบพกพา (Bodypack) และเครื่องส่งแบบปลั๊กออน (Plug-on)

 

 
     หากลูกค้าสงสัยว่าไมค์ไร้สายเก่าของท่านใช้เป็นส่วนลดได้กี่บาท? ลูกค้าสามารถโทรหรือแอด line ติดต่อเรา เพือตรวจสอบราคา ได้เลยครับ