K&M

K&M ขาตั้งไมโครโฟนยี่ห้อ K&M ขาตั้งคีย์บอร์ด ยี่ห้อ K&M ทั้งรุ่นที่ใช้บนเวทีคอนเสิร์ต ขาตั้งไมค์ k&m ขาตั้งไมโครโฟนยี่ห้อ K&M ลดราคาพิเศษ ขาตั้งกีตาร์ ขาแขวนกีตาร์ ยี่ห้อ K&M
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

22 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. K&M 101 ขาตั้งสำหรับวางโน้ตดนตรี Music Stand

  101 ขาตั้งสำหรับวางโน้ตดนตรี Music Stand

  ราคาพิเศษ ฿1,100 ราคาปรกติ ฿1,320
  -17%
 2. K&M 10010 ขาตั้งสำหรับวางโน้ตดนตรี Music Stand

  10010 ขาตั้งสำหรับวางโน้ตดนตรี Music Stand

  ราคาพิเศษ ฿1,800 ราคาปรกติ ฿2,160
  -17%
 3. K&M 11100 ขาตั้งสำหรับวางโน้ตดนตรี Music Stand

  11100 ขาตั้งสำหรับวางโน้ตดนตรี Music Stand

  ราคาพิเศษ ฿2,800 ราคาปรกติ ฿3,360
  -17%
 4. K&M 12120 ขาตั้งสำหรับวางโน้ตดนตรี Orchestra Music Stand

  12120 Orchestra Music Stand

  ราคาพิเศษ ฿1,600 ราคาปรกติ ฿1,920
  -17%
 5. K&M 21449 ขาตั้งลำโพง Speaker Stand Package (คู่)

  21449 ขาตั้งลำโพง Speaker Stand Package (คู่)

  ราคาพิเศษ ฿6,400 ราคาปรกติ ฿7,680
  -17%
 6. K&M 26740 ขาตั้งลำโพงมอนิเตอร์ Monitor Stand

  26740 ขาตั้งลำโพงมอนิเตอร์ Monitor Stand

  ราคาพิเศษ ฿5,800 ราคาปรกติ ฿6,960
  -17%
 7. K&M 26200 ขาตั้งไมโครโฟน One-hand Microphone Stand

  26200 ขาตั้งไมโครโฟน One-hand Microphone Stand

  ราคาพิเศษ ฿4,800 ราคาปรกติ ฿5,760
  -17%
 8. K&M 25600 ขาตั้งไมโครโฟน Microphone Stand

  25600 ขาตั้งไมโครโฟน Microphone Stand

  ราคาพิเศษ ฿4,000 ราคาปรกติ ฿4,800
  -17%
 9. K&M 21021 ขาตั้งไมโครโฟน Overhead Microphone Stand

  21021 ขาตั้งไมโครโฟน Overhead Microphone Stand

  ราคาพิเศษ ฿3,800 ราคาปรกติ ฿4,560
  -17%
 10. K&M 20000 ขาตั้งไมโครโฟน Microphone Stand

  20000 ขาตั้งไมโครโฟน Microphone Stand

  ราคาพิเศษ ฿3,400 ราคาปรกติ ฿4,080
  -17%
 11. K&M 25200 ขาตั้งไมโครโฟน Microphone Stand

  25200 ขาตั้งไมโครโฟน Microphone Stand

  ราคาพิเศษ ฿3,400 ราคาปรกติ ฿4,080
  -17%
 12. K&M 25680 ขาตั้งไมโครโฟน One Hand Microphone Stand

  25680 ขาตั้งไมโครโฟน One Hand Microphone Stand

  ราคาพิเศษ ฿3,200 ราคาปรกติ ฿3,840
  -17%
 13. K&M 21090 ขาตั้งไมโครโฟน Microphone Stand

  21090 ขาตั้งไมโครโฟน Microphone Stand

  ราคาพิเศษ ฿2,800 ราคาปรกติ ฿3,360
  -17%
 14. K&M 21450 ขาตั้งลำโพง Speaker Stand

  21450 ขาตั้งลำโพง Speaker Stand

  ราคาพิเศษ ฿2,800 ราคาปรกติ ฿3,360
  -17%
 15. K&M 21080 ขาตั้งไมโครโฟน Microphone Stand

  21080 ขาตั้งไมโครโฟน Microphone Stand

  ราคาพิเศษ ฿2,600 ราคาปรกติ ฿3,120
  -17%
 16. K&M 26085 One Hand Microphone Stand

  26085 One Hand Microphone Stand

  ราคาพิเศษ ฿2,400 ราคาปรกติ ฿2,880
  -17%
 17. K&M 27105 ขาตั้งไมโครโฟน Boom Microphone stand

  27105 ขาตั้งไมโครโฟน Boom Microphone stand

  ราคาพิเศษ ฿1,700 ราคาปรกติ ฿2,040
  -17%
 18. K&M 85055 คอจับไมโครโฟนแบบสวม

  85055 คอจับไมโครโฟนแบบสวม

  ราคาพิเศษ ฿120 ราคาปรกติ ฿144
  -17%
 19. K&M 26010 ขาตั้งไมโครโฟนแบบขาตรง SOFT TOUCH MIC STAND

  26010 ขาตั้งไมโครโฟนแบบขาตรง SOFT TOUCH MIC STAND

  ราคาพิเศษ ฿1,700 ราคาปรกติ ฿2,200
  -23%
 20. K&M 25900 ขาตั้งไมค์สั้น ขาตั้งไมโครโฟน

  25900 ขาตั้งไมค์สั้น ขาตั้งไมโครโฟน

   
  ราคาพิเศษ ฿3,000 ราคาปรกติ ฿3,600
  -17%
 21. K&M 27195 ขาตั้งไมโครโฟน Boom mic stand

  27195 ขาตั้งไมโครโฟน Boom mic stand

   
  ราคาพิเศษ ฿1,990 ราคาปรกติ ฿2,500
  -20%
 22. K&M 21070 Microphone Stand ขาตั้งไมโครโฟน ขาไมค์บูม

  21070 Microphone Stand ขาตั้งไมโครโฟน ขาไมค์บูม

  ราคาพิเศษ ฿1,700 ราคาปรกติ ฿2,190
  -22%
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

22 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า