HokuTone

HOKUTONE ตู้ลำโพง เครื่องช่วยสอนแบบพกพา MP3, วิทยุ FM, ไมโครโฟนแบบครอบหัว ใช้พูดนอกสถานที่ เหมาะสำหรับการสอนนอกสถานที่กลุ่มไม่ใหญ่มาก หรือ ไกด์
ไม่สามารถหาสินค้าที่ตรงตามที่เลือกได้