ตัวอย่างจากลูกค้า

 • <>
ตัวอย่างลูกค้า Customer-purchaser

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าบางส่วนของ บริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จำกัด

หน่วยงานองค์กร
 1. องค์กร Unicef  เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 2. องค์การยูเนสโก Unesco  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 3. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 4. กรมประชาสัมพันธ์       เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 5. สำนักงาน ป.ป.ช. เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 6. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติกรมปศุสัตว์  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 7. สำนักกษาปณ์   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 8. สวนสัตว์ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 9. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน     เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 10. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 11. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ     อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 12. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 13. กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย        อ.เมือง จ.นนทบุรี
 14. กองฝึกอบรม กรมทางหลวง      เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 15. กรมทรัพยาการน้ำ        เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 16. การเคหะแห่งชาติ        เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
 17. เรือนจำคลองเปรม       เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 18. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร  อ.เมือง จ.นนทบุรี
 19. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 20. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
 21. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 22. สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
 23. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 24. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 25. สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 26. สมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 27. ท่าเรือแหลมฉบัง         อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 28. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติกรมปศุสัตว์  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 29. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท. เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 30. การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

 

บริษัทและหน่วยงานที่คุ้นชื่อ

 1. BMW (Thailand) Company Limited  ลุมพินี กรุงเทพฯ
 2. Airports of Thailand Public Company Ltd. (AOT) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 3. บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 4. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.นนทบุรี
 5. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (CH-7) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 6. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (CH-9) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 7. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด       เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 8. บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด    เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 9. บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด      เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 10. บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด      อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 11. บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด    อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 12. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด      เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 13. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)       เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
 14. บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ชลบุรี
 15. บริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำกัด เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
 16. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 17. บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) เขตบางรัก กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
 4. วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล   อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 6. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ    อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้า    เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 9. สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
 11. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ    อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 12. สถาบันราชานุกูล   เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 13. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
 14. โรงเรียนประภามนตรี 3  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 15. โรงเรียนคลองบ้านพร้าว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 16. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี    อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 17. สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 18. สถาบันราชานุกูล         เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 19. สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย         เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 20. สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 21. บริษัท ออเคสตร้า มาร์เก็ตติ้ง จำกัด      เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 22. ภาควิชาฟิสักส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 23. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 24. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 25. สมาคมสโมสรนักลงทุน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 26. สำนักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์     อ.เมือง จ.นนทบุรี
 27. สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โรงพยาบาล

 1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช     เขตสายไหม กรุงเทพฯ
 2. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม
 3. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก        อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 4. โรงพยาบาลทัพทัน      อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
 5. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)        เขตบางนา กรุงเทพฯ
 6. โรงพยาบาลสิรินธร       เขตประเวศ กรุงเทพฯ
 7. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 8. โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.นนทบุรี
 9. โรงพยาบาลอุ้มผาง ต.อุ้มผาง จ.ตาก

อื่นๆ

 1. บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด   เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 2. บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด      เขตบางนา กรุงเทพฯ
 3. บริษัท สุภัทรา ริเวอร์ เฮ้าส์ จำกัด         เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 4. บริษัท อิโตแฮม เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัด   อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
 5. Viking Life-Saving Equipment (Thailand) LTD.       อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 6. บริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค โปรดักส์ จำกัด         เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
 7. บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 8. บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
 9. Nike (Thailand) Ltd.  ยานนาวา กรุงเทพฯ
 10. วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 11. บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)    อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 12. เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช.  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 13. บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
 14. บริษัท  คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จำกัด เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 15. การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 16. บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 17. สำนักงานขนส่ง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 18. บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 19. บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 20. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 21. บริษัท ยันมาร์ เครื่องจักรกลการเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 22. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 23. บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 24. บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด เวียงจันทร์ สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 25. บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 26. บริษัท ภาคใต้อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 27. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 28. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 29. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
 30. กองพันทหารขนส่ง ซ่อมบำรุง เครื่องบินทหารบก อ.เมือง จ.ลพบุรี
 31. ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 32. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
 33. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 34. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
 35. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.สุโขทัย
 36. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 37. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 38. บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
 39. บริษัท ซัมมิท โอโตบอดี้ สกิลล์เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 40. บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน). อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 41. ศูนย์ทันตนวัตกรรม       เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 42. บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 43. บริษัท มิตรภาพโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
 44. บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่ น จำกัด (มหาชน) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 45. Johnson Controls World Services (Thailand) Co.,Ltd. เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
 46. ธนาคารกรุงไทย อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 

ขอใบเสนอราคาเครื่องเสียง ด้านล่างครับ หรือส่งรายละเอียดทาง อีเมลย์ [email protected] หรือ Line ID:@audiocity (มี @ ด้านหน้าด้วยนะครับ) Tel: 02-991-8600

ขอใบเสนอราคา