Sherman ZL-306+ ไมโครโฟนไร้สาย VHF สำหรับร้องพูด

 ZL-306+ ไมโครโฟนไร้สาย VHF สำหรับร้องพูด

Sherman ZL-306+ ไมโครโฟนไร้สาย VHF สำหรับร้องพูด
Sherman ZL-306+ ไมโครโฟนไร้สาย VHF สำหรับร้องพูด

Sherman ZL-306+ ไมโครโฟนไร้สาย VHF สำหรับร้องพูด

ไมโครโฟนไร้สาย vhf ความถี่ต่ำ พร้อมชุดรับ-ส่งสัญญาณ ไมค์ลอยคู่แบบมือถือ มีปุ่มระดับเสียงของไมโครโฟนแยกอิสระ ทั้งไมค์ A และ ไมค์ B ระยะการรับส่งสัญญาณประมาณ 60 เมตร
• ไมโครโฟนแบบมือถือ พร้อมชุดรับ-ส่งสัญญาณ
• ความถี่ในการใช้งาน อยู่ในช่วงความถี่ 174.6 MHz ถึง 204.6MHz
• ตัวไมค์มีมุมรับสัญญาณด้านหน้าอย่างเดียว
• ตัวไมโครโฟนใช้แบตเตอรี่ AA 2 ก้อน (ใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ 6 ชั่วโมง)
• ค่าความเพี้ยนน้อยกว่า 0.5%
• ตัวไมโครโฟนกำลังส่งน้อยกว่า 10mW
• ตอบสนองความถี่ 40Hz-20KHz
• อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน 100 dB
• ช่องต่อสัญญาณเสียง Output แบบ Mix Out (1/4″ Unbalance Out) และแบบ XLR Balance Output A-B
• ปรับระดับความดังของเสียง (Volume) ของไมโครโฟน A และ B
• ระยะการรับ-ส่งสัญญาณ 60 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์ (Brands) Sherman
รุ่น ZL-306+
ข้อมูลจำเพาะ Sherman ZL-306plus ไมโครโฟนไร้สาย VHF สำหรับร้องพูด
คลื่นความถี่ (Frequency) ความถี่ VHF
สี (Color) สีดำ
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:Sherman ZL-306+ ไมโครโฟนไร้สาย VHF สำหรับร้องพูด