เกี่ยวกับเรา ออดิโอซิตี้

เกี่ยวกับ ออดิโอซิตี้

จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องเสียง เครื่องเสียง pa เครื่องเสียงกลางแจ้ง เครื่องเสียงห้องประชุม เครื่องเสียงบ้าน ร้าน ระบบประกาศเสียงตามสาย มิกเซอร์ ตู้ลำโพง ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง

ที่นี่คือศูนย์รวม แหล่งจำหน่าย/ขาย ราคา เครื่องเสียง ราคาลำโพง หลากหลายยี่ห้อ เช่น เครื่องเสียง PA เครื่องเสียง ในห้องประชุม ราคาเครื่องเสียงห้องประชุม ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม มิกเซอร์ เพาเวอร์มิกเซอร์ มิกเซอร์แบบอนาลอก มิกเซอร์แบบดิจิตอล ลำโพง PA ตู้ลำโพง เครื่องขยายเสียง ตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยาย ร้านตู้ลำโพงพกพา โทรโข่ง ไมโครโฟน ไมโครโฟนไร้สาย ลำโพงฮอร์น ศูนย์รวมอุปกรณ์ เครื่องเสียง PA อีกทั้งยังเป็น ตัวแทนจำหน่าย ร้านระบบเสียงตามสาย ร้านเครื่องเสียง เครื่องเสียง Mixer หลากหลายยี่ห้อ Audiocity อยู่ใกล้ ถ.รามอินทรา สายไหม ดอนเมือง และมีสาขา AUDIOCITY ที่ CDC เลียบทางด่วนรามอินทรา เปิดทำการทุกวัน จำหน่ายเครื่องเสียง หลากหลายชนิด Audiocity ลำโพงห้องประชุม ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมขนาดเล็ก อุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาเครื่องขยายเสียง บ้านหม้อ ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ระบบเสียงในโรงงาน จำหน่ายเครื่องเสียงบ้าน ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลําโพง ออดิโอซิตี้ทูยู และ ออดิโอซิตี้ โดย บริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จำกัด

 

 

AUDIOCITY ได้รับรองจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

ความเป็นมาของ เว็บไซต์ AUDIOCITY2U ได้รับรองจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มาเมื่อ 2012

เว็บไซต์ www.Audiocity2u.com  บริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จำกัด ได้รับการ ตรวจสอบและ ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพ มาตั้งแต่ "DBD Verified 2012" รองรับ AEC

 

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบเครื่องหมาย รับรองความน่าเชื่อถือ ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ "DBD Verified"ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ที่จดทะเบียนถูกต้องและ ผ่านเกณฑ์ ประเมินมาตรฐานคุณภาพ โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการได้รับ จำนวน 56 ราย 62 เว็บไซต์ ซึ่ง บริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จำกัด โดยเว็บไซต์ www.audiocity2u.com มี คุณภูวดล กาฬะคะชา ได้เป็นตัวแทน จากบริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จำกัด เข้ารับมอบเครื่องหมาย รับรองความน่าเชื่อถือ เป็นรายที่ได้รับ ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วย และได้รับมอบโล่ในครั้งนี้ด้วย เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ณ ศูนย์ฝึกอบรม พัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 กรมพัฒน์ฯ หนุน e-Commerce 

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มองการณ์ไกลผลักดันธุรกิจ e-Commerce ให้เป็นธุรกิจดาวเด่นแห่งปี  หวังใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างรายได้เข้าประเทศ ขยายตลาดและลดต้นทุนแก่ธุรกิจ SMEs ไทย พร้อมเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจ มีความเข้มแข็งและมีความน่าเชื่อถือด้วยการออกเครื่องหมาย DBD Verified เตรียมความพร้อมก่อนเปิดประตูสู่อาเซียนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2558

     นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานมอบเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “DBD Verified” ว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจของไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นำระบบ e-Commerce ไปใช้ในการขยายช่องทางการตลาด และลดต้นทุนการประกอบการ พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่เว็บไซต์ โดยใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ที่ออกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ที่จดทะเบียนถูกต้องและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมฯกำหนด โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified จำนวน 56 ราย 62 เว็บไซต์ เป็นจำนวนที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2550 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการมอบเครื่องหมายรับรอง แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของผู้ประกอบการและความน่าเชื่อถือของเครื่องหมาย DBD Verified” จนถึงปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ได้รับเครื่องหมายฯ แล้วจำนวนทั้งสิ้น 218 เว็บไซต์ 

 

ข้อมูลข่าวจาก http://www.dbd.go.th/

รับโล่ DBD Verified รับรองความน่าเชื่อถือการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบโล่ DBD Verified ให้กับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ ปี 2554

     

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน e-Commerce Day และมอบโล่แก่ผู้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง DBD Verified ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 โดยนายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ  โดยในงานนี้มีการมอบโล่ DBD Verified ให้กับเว็บไซต์ของผู้ประกอบการที่จัดทำเว็บไซต์ให้มีความน่าเชื่อถือ ตรงตามหลักเกณฑ์ข้อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดในการมอบโล่ครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่ได้รับโล่ทั้งหมด จำนวน 60 เว็บไซต์ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดได้ผ่านการอบรมการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ ที่จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยนายภูวดล กาฬะคะชา ผู้จัดการ จากเว็บไซต์ www.Audiocity2u.com เว็บไซต์จำหน่ายเครื่องเสียง จากการรับมอบโล่ DBD Verified ว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ หลายๆบริษัท เครื่องหมาย DBD Verified นี้จะเป็นเครื่องหมายที่แสดงความน่าเชื่อของเว็บไซต์ ทำให้ลูกค้ามั่นใจที่จะซื้อ-ขายออนไลน์ได้มากขึ้น ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาและมีรายได้ที่สูงขึ้นได้ 

 

บริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จำกัด ได้รับโล่ห์รางวัล DBD Verified เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งDBD Verified เป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้ใช้บริการกับเรามั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ www.audiocity2u.com เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เนื่องจาก เว็บไซด์ www.audiocity2u.com มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุไว้ ซึ่งได้แก่

  1. ความโปร่งใสของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Operational Transparency)
  2. การตลาดและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Marketing Practices)
  3. การให้ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ชัดเจนและเพียงพอ (Adequate and Timely Information About Offers)
  4. การยืนยันการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าและบริการ (Acknowledgement of Order and Fulfillment)
  5. ระบบความปลอดภัยในการทำธุรกรรม (Transactional Security)
  6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (Consumer Privacy)
  7. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค (Consumer Inquiries and Complaints)
  8. การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ( Protection of Children)

บริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบโล่ DBD Verified ให้กับเว็บไซต์ www.audiocity2u.com โดย บริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จำกัด ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และมั่นใจในการซื้อสินค้าและบริการแบบออนไลน์กันมากขึ้นต่อไป

ภาพการรับโล่รางวัล DBD verified จากกระทรวงพาณิชย์และบรรยากาศในงาน

  

 

ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้ได้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ “DBD Verified” สามารถสอบถามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมโครงการ “การเพิ่มความน่าเชื่อถือ e-commerce ด้วย DBD Verified” ได้ที่สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 หรือ www.dbd.go.th

ดูข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมจาก

ทีมงาน Watchkan เป็นผู้บรรยายหลักในงานสัมมนา "เพิ่มความน่าเชื่อถือ e-Commerce ด้วย DBD Verified" จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนา "เพิ่มความเชื่อถือ e-Commerce ด้วย DBD Verified" เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐาน DBD Verified ใหม่ โดยในงานนี้วิทยากรของ Watchkan ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายหลักในงาน ซึ่งในปีนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกเกณฑ์ DBD Verified ใหม่ขึ้น โดยมีมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่ได้รับเครื่องหมายรับรองนี้ หมายถึงว่าผู้ประกอบการจะได้รับการรับรองมาตรฐานการประกอบธุรกิจ e-Commerce ที่เทียบเท่าสากล

 

ทีมงาน Watchkan บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ e-Commerce ในญี่ปุ่น ไต้หวัน และสิงคโปร์

ทีมงาน Watchkan และวิทยากร (คุณสมหวังจาก PaySbuy คุณ ภูวดล.com จาก Audiocity2u.com และคุณพัทธวร จาก Deemoc) ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าภาพ

**ขอขอบคุณภาพข่าวจาก http://www.watchkan.com/

ร่วมงาน e - Commerce Fair 2012 Bangkok

บริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมงาน e - Commerce Fair 2012 Bangkok

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดงาน e-Commerce Fair 2012 ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 ณ.ศูนย์ฝิกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัด นนทบุรี เวลา 8.00-16.00 น. เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชล ซึ่งจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ไม่น้อยกว่า 200 ราย

  

Audiocity2u.com ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในต้นแบบธุรกิจ E-Commerce 

จาก ส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจonline และได้รับเครื่องหมายรับรองจากกระทรวงให้เป็นหนึ่งในธุรกิจต้นแบบในการซื้อ/ขายสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เนต 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้เครื่องหมาย DBD Registered สร้างบรรทัดฐานใหม่แก่ธุรกิจ e-Commerce   ไทย กระตุ้นความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ และยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของผู้ประกอบการ หวังใช้ธุรกิจ e-Commerce สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ตอกย้ำ! นโยบายส่งเสริมธุรกิจออนไลน์อย่างครบวงจรและจริงจัง โดยการจัดงาน DBD e-Commerce Fair 2012 วันที่ 6 สิงหาคม นี้

 

ก ร ม พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า
44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 02-547-5960-1 

 

กดดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ AUDIOCITY2U